Omedelbar åtkomst till data

Glöm att du någonsin har behövt direkt åtkomst för att läsa av en datalogger. Kamstrups MULTICAL® 403 erbjuder fullt stöd för fjärravläsning så att faktureringen kan påskyndas genom att behovet av tidsödande manuella avläsningar elimineras. Du får omedelbar åtkomst till den information som behövs för att analysera och optimera din applikation.