Ultraljudsprecision

Precis som med alla MULTICAL® energimätare använder sig MULTICAL® 303 av den mycket exakta ultraljudstekniken. Mätaren har ett totalt dynamiskt område på upp till 1500:1 från max. flöde till start, ett godkänt dynamiskt område på 250:1 (qp:qi) och ett nominellt flöde från qp 0,6 till 2,5 m3/h.

Detta ger dig fördelen att kunna mäta varje tänkbar förbrukning och på så sätt kan du dra nytta av en reducerad förlust av distribuerad energi.