Temperaturområde

Kalkylator:
Temperaturområde θ: 2 °C…180 °C
Temperaturskillnadsområde ΔΘ: 3 K…178 K

Flödesgivare:
Temperaturområde θq: 2 °C…130 °C

Temperaturgivare, inställning:
Temperaturområde θ: 2 °C…150 °C
Temperaturskillnadsområde ΔΘ: 3 K…140 K

Inlopps- och utloppstemperaturer mäts med hjälp av Kamstrups TemperatureSensor 63, en tvåledad Pt500 givare med kabellängder på 1,5 eller 3 m. Förutom aktuella temperaturer för energiberäkningen kan den även visa medeltemperaturer per timme och dag.

TemperatureSensor 63 tillverkas i Danmark vid vår automatiserade produktionsanläggning. Den erbjuder enkel skalbarhet och levererar konsekvent hög kvalitet jämfört med produkter som monteras för hand. Vår interna produktion möjliggör även flera unika funktioner såsom identiska serienummer på alla underenheter och kundetiketter. TemperatureSensor 63 är utrustad med flera funktioner för enkel installation.