Säker mätning

OMNIPOWER® är en smart elmätare som tar hänsyn till alla säkerhets- och sekretessaspekter för att ge den högsta säkerhetsnivån, skydda intäkterna och säkerställa korrekta och tillförlitliga mätdata för exakt fakturering och dokumentation.

OMNIPOWER® inkluderar omfattande data- och händelseloggar med säkerhets- och bedrägeribekämpningsfunktioner som gör det möjligt för försörjningsföretaget att omedelbart upptäcka sabotage och försök att fysiskt komma åt mätaren.