Insikter i elnätet

OMNIPOWER® trefasmätare har hög kapacitet för spänningskvalitetsmätning och elkvalitetsloggning baserat på den europeiska standarden EN 50160, som gör det möjligt att samla in relevant information om elnätet.

Med en mängd olika loggsystem och tariffscheman ger OMNIPOWER® trefasmätare information om t.ex. belastningsprofiler, användningstid och transformatoromsättning. Dessutom levereras OMNIPOWER® trefasmätare med intelligenta funktioner som smart frånkoppling och programvarustyrd förskottsbetalning som standard.

Med detaljerad information och larm som anger exakt plats för eventuella spänningskvalitetsproblem får det allmännyttiga bolaget en översikt över spänningskvaliteten och kan åtgärda eventuella problem och därmed minska kostnaderna.