Kamstrups patent skapar nytt affärssamarbete

1 december 2020

Kamstrup A/S har ingått ett avtal om förlikning och inlett ett nytt samarbete med Hydrostandard Mätteknik Nordic AB (Sverige). I oktober 2020 lämnade Kamstrup in en stämningsansökan till Stockholms domstol och hävdade att Hydrostandard gjorde intrång i ett av Kamstrups patent genom att marknadsföra och sälja ultraljudsvattenmätare med en viss kapsling, tillverkade av en tredje part.

Kamstrups patent - EP3211386B3 - är aktivt i flera europeiska länder. 2009 uppfann Kamstrup en särskild mätarkapsling i kompositmaterial, som möjliggjorde en kompakt mätare och som samtidigt skyddade all elektronik från fukt. Denna speciella tekniska design har sedan dess bidragit till de kommersiella framgångarna för Kamstrups statiska vattenmätare MULTICAL® 21.

Nyligen har dock konkurrenter lanserat ultraljudsvattenmätare med liknande teknisk design. Enligt Kamstrups åsikt är denna liknande design ett intrång i Kamstrups patent. Bolaget skyddar därför sitt patent genom att vidta rättsliga åtgärder i flera länder.

I Sverige har patentet nu emellertid lett till ett nytt samarbete mellan Kamstrup och Hydrostandard, som är en välkänd installations- och tjänsteleverantör inom vatten men också för värme och el.

Läs Hydrostandards pressrelease här.