Kamstrup levererar helhetslösning till Telge Nät

 
19 april 2021
Press-release
Press-release

Det är med stor glädje vi kan meddela att Telge Nät efter upphandling väljer Kamstrup som leverantör av smarta mätare och infrastruktur för samtliga nyttigheter, 55 000 elmätare, 3000 värmemätare och 4000 vattenmätare

 

- Utrullningen av smarta mätare är en av de största och viktigaste investeringarna företaget kommer att göra de kommande åren, säger Håkan Karlsson, vd Telge Nät. Att investera i Södertäljes distributionsnät är en nyckel för att kunna fortsätta utvecklingen mot ett energieffektivt, innovativt och hållbart samhälle.

Samtliga Telge Näts kunder kommer få nästa generations smarta elmätare installerade. Bytet till smarta mätare innebär fler mätpunkter och tydligare information om energi- och vattenanvändningen hos kunderna och det blir enklare att påverka sin egen förbrukning. De nya moderna värme- och vattenmätarna har beprövad tillförlitlighet och noggrannhet. Dessa öppnar upp för framtida möjligheter såsom att använda insamlade mätvärden för analys, förbrukningseffektivisering och för att upptäcka förluster i distributionsnätet.

- Att investera i en ”multi-utility”-lösning ger kostnadseffektivitet, dessutom får vi i Kamstrup en helhetspartner som garanterar fortsatt sammanhängande utveckling av de olika nyttigheterna, säger Fredrik Forslund, Chef för Mätinsamling, Telge Nät.

- Vi ser fram emot ett nära samarbete med Telge Nät under utrullningen av mätare för att säkra en stabil mätplattform för framtiden. Ännu mer spännande är vad Kamstrup och Telge Nät kan uppnå tillsammans i ett långsiktigt partnerskap för att säkra att den stora mängden insamlade data leder till smartare sätt att hantera energi- och vattendistribution, säger Jesper Daugaard, VD, Kamstrup AB.

En pilot kommer att genomföras Q4 2021 och den stora utrullningen börjar 2022 och ska vara klar december 2024. Kamstrup har lång erfarenhet av komplexa utrullningar inom samtliga nyttigheter och kan säkra kvaliteten i projektet genom sin lokala projektorganisation.