En fallstudie från Ulm, pionjärer i energiförsörjning

Ett ´problemfritt paket´

Trådlös mätaravlösning är en garanti för pålitlig energiförsörjning och nöjda kunder.

In staden Ulm i Sydtyskland, levererar Fernwärme Ulm GmbH (FUG) både miljövänlig värme och kylning. Pålitlig energiförsörjning och nöjda kunder är av lika stor betydelse för företaget Företagets produkt ligger helt i linje med energirevolutionen med mer än 60 % från förnyelsebara bränslen och över 80 % för kraftvärme. Företaget använder fjärrmätaravläsning för att ge sina kunder lägre kostnader och smidighet.

Wolfgang Klingler, försäljnings-/serviceavdelningen: "Våra kunder har varken värmepannor eller skorstenar. Det finns inget behov av inspektioner eller efterlevnad av utsläppsnivåer hos kunderna. Vi levererar energi, som en färdig produkt och med integrerat miljöskydd, direkt till kunden. Man kan kalla det ett problemfritt paket."

Sammankopplat av värmemätare

Det ´problemfria paketet´ inkluderar mätaravläsning. Värmemätaren fungerar som en länk mellan FUG och dess kunder, och både läsningen av värmemätare och fakturering är processer som är av central vikt för relationen mellan kunder och energileverantören, inte minst på grund av kostnadseffektiviteten i energiförsörjningen. Naturligtvis ställer denna funktion höga krav på tekniken.

Trådlös mätaravläsning innebär förbättrad kundservice.

Innan FUG gick över till trådlös avläsning hade företaget en del problem med mätaravläsningen. Mätaravläsarna var tvungna att avtala tid med kunderna för att få tillgång till mätarna. Som ofta är fallet, framförallt i nyare bostadsområden,

är ingen hemma under dagen så åtkomsten till mätarna blev allt svårare. FUG var inte positivt inställda till att låta kunderna själva läsa av sina egna mätare då detta leder till försämrade kundrelationer. Dessutom dröjde kunderna med att lämna in korten och risken för felavläsning var alltför stor.

En trådlös lösning är ett praktiskt och kundvänligt sätt att erhålla de nödvändiga mätaravläsningarna plus ytterligare data, såsom månads- och maxvärden. Eftersom det inte är nödvändigt att ta sig in på kundens egendom uppfattas inte mätaravläsningen som störande. Med de trådlösa mätarna har avläsningen blivit avsevärt snabbare och smidigare.

På försök installerades mätarna i förstärkta betongfundament och lästes av med handterminaler. Kamstrups trådlösa anslutning var övertygande och FUG bestämde sig för värmemätaren MULTICAL. MULTICAL är även en ultraljudsmätare som kan uppgraderas två gånger och garanterar därmed en livslängd på minst 15 år.

Pålitlig trådlös avläsning

Trådlös avläsning av värmemätare sedan 2002

FUG har över två tusen Kamstrupmätare för trådlös avläsning med handterminal. Denna enhet ansluts sedan till en dator på FUG där data bearbetas med tillhörande Kamstrup programvara och överförs därefter till FUG SAP IS-U faktureringssystem.

Avläsningen av mätarna sköts på rullande vis av en mätaravläsare som kör igenom staden i en elektrisk bil. Den trådlösa avläsningen fungerar bra även när mätarna är installerade i källare och i metallinfattade stationer.

Företaget kontaktade Kamstrup för första gången i början av 2002. FUG önskade sig framförallt en tillverkare av värmemätare som också kunde erbjuda trådlös avläsning, man hade redan då vänt sig till flera leverantörer. Något av det viktigaste man eftersökte var

en pålitlig trådlös anslutning. På försök installerades mätarna i förstärkta betongfundament och lästes av med handterminaler. Kamstrups trådlösa anslutning var övertygande och FUG bestämde sig för värmemätaren MULTICAL®.

Några enstaka fjärrvärmekunder var oroliga för strålning när mätarna installerades, men eftersom mätarna bara "väcks" när de skall läsas av handterminalen, sänder de bara en trådlös signal under den korta period som avläsningen pågår. Resten av tiden, när mätaren ´vilar´ skickar den inte ut någon signal och registrerar endast förbrukningsdata. Därmed kunde kundernas oro snabbt lugnas.

Kombinerad värme och energi under mer än 60 år.

FUG marknadsför sina produkter som grön energi, och det med all rätta. Energimedvetenheten bland befolkningen har ökat kraftigt under de senaste åren, särskilt i energirevolutionens kölvatten. Som en konsekvens av denna nyväckta medvetenhet ses energieffektiv kraftvärme som något mycket modernt. Detta överraskar Klingler något: "Här i Ulm har vi levererat kraftvärme i över 60 år", säger han.

För närvarande kommer mer än 60 % av den energi som genereras av FUG från förnybara energikällor, huvudsakligen lokalt trävirke. FUG har således redan uppnått en minskning i koldioxidutsläpp på upp till 80 % jämfört med nivåerna från 1990.

Fjärrvärme Ulm, Tyskland

Lösning:
- Över två tusen MULTICAL® värmemätare.
- Trådlös avläsning med handterminal.

 
Fernwärme Ulm GmbH (FUG) grundades 1995 och är med sina 200 anställda fjärrvärmeleverantör för Ulm. Aktieägare är EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG och Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH med 50 % vardera av aktieinnehavet.

FUG har runt 2 900 fastighetsanslutningar. Dessa inkluderar ålderdomshem, detaljhandel, kommersiella lokaler och industrier där FUG levererar cirka 50 % av Ulms värmebehov. Efter investeringar i två biomasskombinerade värme- och elanläggningar har FUG förberett sig väl för framtiden.

Kontakta oss för mer information

Fernwärme Ulm GmbH

Magirusstrasse 21

DE-89077 Ulm

Tel: +49 (0)731/3992-0

E-post: info@fernwaerme-ulm.de

www.fernwaerme-ulm.de

Kamstrup, Tyskland

Werderstraße 23-25

DE-68165 Mannheim

Tel: (+49) 621 321 689 60

E-post: info@kamstrup.de

www.kamstrup.de
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.