Mätare fungerar som känsliga givare i fjärrvärmenätverket

Sedan en incident med defekta transformatorstationer inträffade i Pirmasens, läses numera minutvärden av från värmemätarna för nätverkshantering.

Automatisk nätverkshantering

År 2012 stötte Volker Weiland, chef på Stadtwerke Pirmasens, på ett allvarligt problem som nästan helt avbröt värmeförsörjningen i stadsdelen.

Kraftiga ökningar

Kraftiga ökningar i flödet hotade att överanstränga fjärrvärmenätet och äventyra försörjningstryggheten i andra delar av nätet.

För att hitta en lösning måste först källan till felet identifieras och för detta krävdes en analys.

För analysen behövde Weiland en mycket detaljerad registrering med

tidsbegränsade toppar. Tack vare ett mycket gott samarbete med mätartillverkaren och en mycket noggrann felanalys kunde problemet lösas.

Felsökning

Weiland antog genast att det tekniska felet hade uppstått i värmeunderstationen då mycket begränsade ökningar inte är regelmässiga krav.
De första besöken hos utvalda kunder misslyckades då kunderna påstod sig inte ha några hydrauliska problem.

En mer noggrann felsökning påbörjades. I första hand en avläsning av värmemätarnas datalogg.

Mätarna registrerar förbrukning vid fasta intervall och registrerar på så sätt olika förbrukningsmönster. Men inte heller detta initiativ var framgångsrikt. Mätarkonfigurationen tillät endast en läsning av timvärden, och timvärden är medelvärden och därför blev de tillfälliga extrema förbrukningstopparna suddiga.

Sedan 1996 har Stadtwerke Pirmasens varit Kamstrups kund. Ultraljudsmätarna är helt slitagefria och mer exakta än impellermätare. Vi har inte haft några problem med Kamstrups mätare på 20 år. Efter en revision har alla mätare återinstallerats och har nu varit i användning i över 15 år.

Lösningen

Automatisk mätaravläsning av minutvärden

Förberedelse av värmemätare

För att få en detaljerad inblick i konsumentsidan, utrustades tio utvalda värmemätare av typ MULTICAL® 602 med programmerbar dataloggning och GSM-modul för var och en. Den programmerbara dataloggningen skulle spara minutvärden och på så sätt ge en extremt detaljerad förbrukningsprofil. En dag har 1 440 minuter vilket genererade en enorm mängd data så att sparade data behövde skickas trådlöst via mobilnätet till företaget en gång om dagen

i ett datapaket. Där lästes uppgifterna automatiskt av och utvärderades av programvaran.

Via mycket detaljerad grafik, kunde Weiland nu bevisa för de drabbade kunderna att ett problem uppstått i fjärrvärmecentralen och att de primära motorventilerna måste bytas ut.

Ett optimalt system för nätverkshantering

Sedan dess läses numera minutvärden av på distans för alla större kunder.

Weiland förklarar: "Den manuella avläsningen är väldigt tidskrävande och är inte effektiv för felanalys. Vår största utmaning som

fjärrvärmeleverantör är att driva värmeanläggningarna på ett ekonomiskt sätt.

Därför måste vi veta vad som händer på kundens sida. Med kraftiga mätare och fjärravläsning har vi nu det optimala systemet för effektiv nätverkshantering.

Till hjälp har vi bl.a. belastningsprofiler, toppvärden, returtemperaturer och aktuella mätrvärden. Vi använder mätarnas fulla kapacitet för vår nätverksoptimering och kan erbjuda våra kunder energirådgivning och information om den optimala inställningen i deras installationer. "

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.