"Med de nya mätarna kan vi överföra administrativa resurser till mer kundorienterade aktiviteter"

Optimerad energieffektivitet

Investering i intelligent mätarteknik förbättrar värmeeffektiviteten

Runt tio tusen invånare i Lystrup, Danmark får sin värme från Lystrup fjärrvärme. Företaget har 3 800 meter installationer och ledningsnätet består av 74 km huvudledningar och lika mycket serviceledningar. Som många andra fjärrvärmeleverantörer har Lystrup för avsikt

 att förbättra effektiviteten och driften av sitt omfattande ledningsnätverk.

En del av lösningen består i att uppgradera fjärrvärme- och serviceledningar, men förbättrad effektivitet i värmeförsörjningen, både utmed nätet och i konsumenternas hem, kommer att till stor del bestå av investeringar i intelligent mätningsteknik från Kamstrup.

"I framtiden kan konsumenterna vara säkra på att deras förbrukning har registrerats exakt och samtidigt registrerar den inbyggda läckageövervakningen läckande eller trasiga rör."

Poul B. Skou, direktör på Lystrup Fjernvarme

Processoptimering

Mindre vattenspill och lägre kostnader

Investering i läckageövervakning och permanent driftövervakning tillsammans med den nya mätningstekniken är ett viktigt steg mot en optimerad, mer effektiv värmeförsörjning. Detta möjliggör konstant övervakning av konsumtionen och fjärrvärmeverket kan hålla koll på läckage i systemet som annars orsakar ett avsevärt och kostsamt slöseri av vatten varje år.

Farväl mätaravläsningskort

De nya värmemätarna kan läsas av på distans. De gamla korten som fylldes i av kunderna själva kan nu hänvisas till historien och bytas ut mot exakta data som erhålls direkt från konsumenten. Korten är ofta felaktiga och är både tids- och resurskrävande att bearbeta.

Mätarna kan inte bara läsas av på distans, de kan även registrera och lagra en mängd praktiska uppgifter som tillsammans ger bättre övervakning av enskilda anläggningar. Uppgifterna överförs direkt till fjärrvärmeanläggningen, t ex om en ledning har gått sönder eller något annat fel har uppstått.

Fjärrvärmeanläggningen kan också övervaka anläggningens kylningsprocentsats, en indikation på hur väl konsumenten utnyttjar värmen. Dessa data kan användas som bas för kundrådgivning och förbättrad service.

Lystrup Fjernvarme vill engagera sina kunder mer i sin egen energiförbrukning.

och med de intelligenta mätarna kommer detta att bli möjligt. Kunder kommer att uppmuntras att spåra sin egen förbrukning online via smartphone eller dator.

Intelligenta mätare - förbättrad ekonomi

Direktören Poul B. Skou är mycket nöjd med investeringarna i Kamstrups teknik och ser fram emot att spendera mer tid på kundtjänsten. Han hoppas på en förbättrad ekonomi för företaget och förbättrad service för kunderna: "Med de nya mätarna kan vi överföra administrativa resurser till mer kundorienterade aktiviteter. Istället för att skicka ut brev och föra in data ger vi nu våra kunder råd om hur de kan spara in på sin förbrukning."

Lystrup fjärrvärme, Danmark

Val av värmemätare:

- MULTICAL 602

- Fjärravläsning via radio.

-Läckageövervakning

-Permanent driftövervakning


Kontakta oss för mer information

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Hovmarken 2

DK - 8520  Lystrup

Email: lystrup@lystrupfjernvarme.dk

Tel: 8622 1699


Kamstrup

Peter Braae, Sales Engineer

Industrivej 28

DK - 8660 Skanderborg

E-post: pbr@kamstrup.dk
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.