Att hjälpa våra kunder spara pengar och garantera ett optimalt fjärrvärmesystem

Värmeenergioptimering

Marknadens tåligaste värmemätare för stora kunder

Niels Ladefoged från Viborg Fjärrvärme i Danmark är levande bevis på att det alltid finns en bättre lösning. Han har under flera år bidragit aktivt till forskning och utveckling av Kamstrups produkter genom att bidra med önskemål, krav och samarbete. Och folk lyssnar på Niels Ladefoged som varit i fjärrvärmebranschen i över 25 år och arbetar som servicetekniker på en mätarpark med 7 838 installationer.

Niels Ladefoged har arbetat på Viborg Fjärrvärme sedan 1996. År 2000 la han första stenen i vad som skulle bli en helt förnyad mätarpark. Ett projekt som inkluderade Kamstrup som leverantör av värmemätare.

Stora värmekonsumenter förtjänar mer
Det var därför bara naturligt att Viborg Fjärrvärme under 2009 var

bland de första att installera den senaste värmemätaren från Kamstrup, MULTICAL® 801, hos sina största konsumenter.

MULTICAL 801 utmärker sig som den tåligaste modellen på marknaden. Både i funktion och design är denna mätare anpassad för det industriella och kommersiella segment som vanligtvis kräver mycket robust utrustning.

“MULTICAL 801 passar våra största kunder som hand i handsken," säger Niels Ladefoged. "Denna typ av konsumenter har ofta byggnadsautomation och kommer att gynnas av att ansluta mätaren och därmed värmeförbrukningen till styrsystemet. De måste redovisa sin värmeförbrukning på månadsbasis och eftersom denna mätare har plats för två kommunikationsformer kan både vi och dem samla in data från mätaren, även


om de kanske läser via LON till CTS och vi läser via radio. "

En annan fördel är att den här modellen har display med bakljus, en liten detalj som Niels Ladefoged värderar högt: "En sådan här mätare används inte sällan på platser där en sådan här funktion är till stor hjälp! Energimätaren MULTICAL 801 passar våra stora konsumenter perfekt.”

Till dags dato har MULTICAL 801 installerats hos en handfull storskaliga konsumenter.

Energirådgivning

Två av Viborg fjärrvärmes fjorton anställda arbetar med energirådgivning. En stor del av denna rådgivning är baserad på information från värmemätarna. I Viborg läses mätarna av varje månad och i händelse av avvikelser från det normala konsumtionsmönstret får kunden ett skriftligt erbjudande om energirådgivning.

"Om vi kan sänka returtemperaturen med bara en grad kan vi spara upp emot 30 tusen euro årligen." 

Niels Ladefoged, servicetekniker på Viborg fjärrvärme

Alla funktioner utnyttjas

En större mängd analyserade data garanterar bättre upptäckt av avvikelser och minimering av spill på nätet.

I själva verket är Viborg Fjärrvärme ett av de företag som utnyttjar alla funktioner i värmemätarna. Anledningen är enkel: ju mer data man analyserar desto bättre och snabbare kan man upptäcka avvikelser och minimera förlusten i nätet. Alla mätare i privathushåll beställs alltså med timvis loggningsdjup så att förbrukningsdata kan analyseras timvis.

Tariffer är grunden för besparingar

Målet är besparingar - både vad gäller drift och kunder. Viborg fjärrvärme har beslutat att all energibesparing måste uppnås i det egna nätet och därför måste också hela systemet trimmas.

Under ett antal år har tariffering i mätarna använts för att tariffera returtemperaturen som ett sätt att uppmuntra besparingar. Detta har

inte bara haft effekt på kundernas energimedvetenhet och ekonomi men också på företagets drift. "Om vi kan sänka returtemperaturen med bara en grad, kommer vi att uppnå en årlig besparing på nästan 30 000 euro," förklarar Niels Ladefoged och han fortsätter med att ge ett exempel på en stor kund som var tvungen att göra en tilläggsbetalning på 240 000 euro på grund av för lågt delta T-värde. Men två år senare, när han hade optimerat sina värmeanläggningar fick han istället 107 000 euro tillbaka.

Privat radionät

Viborg Fjärrvärme kan enkelt komma åt en stor mängd förbrukningsdata eftersom de flesta mätare i nätet är utrustade med en radiomodul och läses av energibolagets egna radionät. "Ursprungligen var mätarna utrustade med ett telefonmodem men beroendet av en viss teleleverantör utgjorde ibland

 

ett hinder. Idag har vi vårt eget radiobaserade nätverk.

Programvaran för att läsa av mätare, sammanlänkade i radionätet, placeras på Viborg Fjärrvärmes egna servrar och företaget hanterar systemet på egen hand. "Jag var ansvarig för implementeringen av systemet - en spännande, men också krävande uppgift", säger Niels Ladefoged. "Vi bygger ständigt ut systemet och det är därför rimligt att vi hanterar det själva. Och när mätarna väl är intrimmade, körs allt per automatik utan att vi behöver ingripa. "

En hållbar framtid

Viborg Fjärrvärme brukade få all sin värmeenergi från Viborg Kraftvärme A/S (Viborg CHP) men det finns nya planer för framtiden. En sopförbränningsstation planeras och den förväntas producera 50 % av Viborg fjärrvärmes försäljning.


Viborg fjärrvärme, Danmark

Årlig värmeförsäljning ca 200 000 MWh

293 km distributionssystem
7 838 installationer
Ca 500 stora/industrikunder

Projekt:

- Total förnyelse av värmemätarflottan

- Värmemätare MULTICAL 801, MULTICAL 601, MULTICAL CDE

- Radioavläsning av alla värmemätare

- Drifthantering av Viborg fjärrvärme

Tidsram: 2000 och 2009

Kontakter för mer information

Viborg Fjärrvärme (Viborg Fjernvarme)
Niels Ladefoged, servicetekniker
Håndværkervej 6 
DK - 8800 Viborg 
Tel: +45 87 27 58 00
post@viborg-fjernvarme.dk
Kamstrup
Industrivej 28, Stilling 
DK-8660 Skanderborg 
Tel: +45 89 93 10 00 
info@kamstrup.com
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.