Säkrar energiförsörjning i en tillväxtekonomi

Smart Grid-förberedd

Ett högpresterande smart mätningssystem är den viktigaste byggstenen

Med tillämpningen av ett avancerat smart mätningssystem är CGE Group, den ledande energileverantören i Chile, nu väl rustat för den fullständiga utrullningen av Smart Grid – ett högpresterande smart mätningssystem är den viktigaste byggstenen i framtidens Smart Grid.

Chile kämpar med de typiska problemen för en växande ekonomi: snabb ekonomisk tillväxt skapar högre konsumentmedvetenhet och intensifierar behovet av effektiv administration av efterfrågan. Det trådlösa smarta mätningssystem som tillhandahålls av Kamstrup möjliggör flexibla taxor, hemmaautomatisering och multi-utility tjänster som är utformade för att skapa en stabil energiförsörjning.

Säker energiförsörjning
CGE har totalt 2,3 miljoner elkunder. Projektet är en av de första implementeringarna av smart mätning i Chile. "Projektet är avgörande för framtida affärsutveckling med en säker och stadig energiförsörjning", säger Eduardo Mora, teknik- & I+D-chef i TECNET (teknisk partner till CGE Group).

Luis Aedo, förlustkontrollchef i TECNET, kommenterade mätningsresultatets framgångsgrad på 100 %: "Det nya mätningssystemet ger oss viktiga funktioner som exempelvis sabotagedetektering, kontroll av spänningskvalitet, effektbegränsningskontroll, nätförlustkontroll och möjligheten att registrera lokalt producerad energi som exporteras till nätet t.ex. genom fotovoltaiska paneler. Detta är ett viktigt steg mot en snabbare och säkrare mätaravläsningsprocess och ett smidigare faktureringssystem som gör det möjligt för oss att ge bättre service och frigöra resurser för andra affärsmål."

Flexibla taxor
När man talar om orsaken till att man valde lösningen från Kamstrup, sammanfattar Eduardo Mora saken så här: "Bland de systemlösningar som vi granskade, hade Kamstrups lösning den största användbarheten och föreföll vara den mest framtidssäkrade lösningen. Kamstrup uppvisar en hög grad av flexibilitet eftersom de kan skräddarsy lösningen efter våra specifika krav.

En noga kartläggning av de individuella kundernas energianvändningsmönster kommer att möjliggöra skräddarsydda taxor till fördel för kunden, som tack vare detta kommer att spara pengar på energiräkningen varje månad och därmed blir starkt motiverad att använda energin på ett mer effektivt sätt", säger Luis Aedo.

Hemmaautomatisering
Dessutom möjliggör de levererade smarta mätarna hemmaautomatisering med flera kommunikationsstandarder som t.ex. trådlös M-Bus, Zigbee och Z-Wave; och den integrerade MUC (Multi-Utility Controller) möjliggör till och med integration av fjärrmätaravläsning av vatten, gas och värme i ett och samma mätningssystem, med användning av en och samma trådlösa teknik. MUC (Multi-Utility Controller) öppnar upp helt nya affärsområden.

"Bland de systemlösningar som vi granskade, hade Kamstrups lösning den största användbarheten och föreföll vara den mest framtidssäkrade lösningen. Kamstrup uppvisar en hög grad av flexibilitet eftersom de kan skräddarsy lösningen efter våra specifika krav.

Eduardo Mora, teknisk- & I+D-chef i TECNET

Santiago, Chile

CGE Group - Ett av de största energikonglomeraten i Chile ansvarar för distribution av 40 % av Chiles elektricitet och betjänar fler än sju miljoner personer. www.cge.cl

TECNET - Ett dotterbolag till CGE Groups driftsverksamheter. www.tecnet.cl

Projekt: Hantering av smart elmätning

Tidsram: 2012

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.