Övertygande resultat från Sverige, Finland och Danmark gjorde att valet föll på Kamstrups lösning

Första steget mot en fullständig utbyggnad av Smart Grid

"Det var viktigt för oss att välja en lösning som är byggd på beprövad teknik"

Ringeriks-Kraft var det första energibolaget i Norge som implementerade ett smart mätningssystem sedan NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) utfärdade direktivet om nationell implementering av smarta mätare före den 1 januari 2017. Installationen slutfördes 2013.

Projektledaren Morten Sjaamo från Ringeriks-Kraft säger: "Det var viktigt för oss att välja en lösning som är byggd på beprövad teknik, och därför valde vi Kamstrup som leverantör av både mätare och kommunikationsinfrastruktur. Kamstrups teknik har visat övertygande resultat från projekt i Sverige, Finland och Danmark."

Energibolaget kommer att kunna dra fördel av en mer korrekt fakturering och en smidigare kommunikation med sina kunder tack vare automatisk och på-begäran-insamling av timvärden från mätarna samt ett tvåvägskommunikationssystem. Den exakta belastningsprofilen för enskilda mätare och av hela områden kommer att avsevärt förbättra energieffektiviteten till förmån för såväl miljön som ekonomin.

Morten Sjaamo sammanfattar den smarta mätningsinvesteringen som ett viktigt steg mot en mer effektiv, holistisk och kvalitetsgodkänd process helt från datainsamling till fakturering, ett steg som leder fram till den fullständiga Smart Grid-implementeringen.

"Det var viktigt för oss att välja en lösning som är byggd på beprövad teknik"

Morten Sjaamo, projektledare, Ringeriks-Kraft

Elbolaget Ringeriks-Kraft, nära Oslo, Norge

Projekt: 22 000 smarta mätare och ett smart radio mesh-mätningssystem


 


 

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.