Komplett mätningslösning med flera fördelar

Borlänge Energi, Sverige

Genom att byta ut 18 000 vatten- och fjärrvärmemätare och implementera en Radio Link-lösning för datainsamling och analys sparar Borlänge Energi tid, bekymmer och kostnader på mätaravläsningar. Deras nya helhetslösningen för mätning säkerställer noggrann mätning och debitering förutom att minska slöseri med vatten och energi.

Framtidssäker lösning för mätaravläsning
Det ursprungliga skälet till att starta projektet var det lagstadgade kravet på att tillhandahålla individuella månatliga mätaravläsningar av fjärrvärmeförbrukningen till den 1 januari 2015. Borlänge Energi motiverades ytterligare av att mätaravläsning var en mycket tidsödande uppgift för bolaget såväl som för dess kunder. Avläsningarna var ofta oprecisa på grunda av bristfälliga rapporter från kunderna. 
Ur ett mer visionärt perspektiv är bolagets ledstjärna att de vill att kunderna inte bara ska vara nöjda med, utan även stolta över bolaget. Ett sätt som de försöker uppnå detta på är att fokusera på hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det innebär att välja framtidssäkra lösningar inom alla områden av verksamheten – inklusive mätaravläsning. Efter en noggrann utvärdering har Borlänge Energi valt Kamstrup som de som har den bästa lösningen för datainsamling och analys för fjärrvärme.

"Från vår synpunkt är Radio Link den bästa lösningen för att samla in och analysera mätardata för vatten och fjärrvärme."

Olov Sandberg, projektledare vid Borlänge Energi

Stabilitet och skalbarhet är nyckeln

Kamstrup tillhandahåller en komplett lösning för mätning inklusive 18 000 vatten- och fjärrvärmemätare tillsammans med implementeringen av en Radio Link-baserad lösning för datainsamling och -analys. Lösningen är stabil och systemets skalbarhet gör att energibolaget successivt kan fasa in större förbrukare av vatten och fjärrvärme. 

”Vi ser stora fördelar i systemets skalbarhet som gör att vi successivt kan fasa in större kunder”, säger Olov Sandberg, projektledare vid Borlänge Energi.

Radio Link-systemet för med sig att Borlänge Energi

utvidgar sin infrastruktur för energimätning. 
Detta har den ytterligare fördelen att de blir mindre beroende av de mobila nätverkstornen. Fram till dess att radionätverket är helt utbyggt utförs mätaravläsning med en drive-by-lösning där handterminaler används. 

Noggrann och effektiv mätaravläsning
Med de nya mätarna kommer Borlänge Energi att kunna basera faktureringen på den verkliga förbrukningen av vatten och fjärrvärme. Kunderna behöver inte längre själva utföra mätaravläsningar, vilket innebär lägre risk för fel. I händelse av läckor eller åverkan skickar mätarna ut larm som gör att bolaget

kan handla snabbt för att minska vattenförlusterna och begränsa vattenskadorna. Som en bonus kan kunderna följa sin egen förbrukning och bli medvetna om hur de kan spara energi och vatten.

Radio Link-lösningen kommer att sänka administrationskostnaderna väsentligt. Vidare kommer det faktum att mätarna är batteridrivna göra det onödigt att dra ledningar till kundernas elinstallationer, vilket undanröjer ytterligare en kostnad. Det blir inte heller längre nödvändigt att utföra manuell avläsning då kunderna flyttar. Då de nya mätarna väl är installerade kommer all mätning att utföras automatiskt.

”Med de nya mätarna kommer mätaravläsning att spara mycket tid och bekymmer åt oss och våra kunder.”

Olov Sandberg, projektledare vid Borlänge Energi.

Lösning:
12 000 MC21/flow IQ3100 för vattenmätning
5 300 MC402 och 500 MC21 för fjärrvärmemätning
11 antennplatser
Radio Link-nätverk
Tidsram: januari 2014 – december 2015

Kund:
Borlänge Energi AB levererar värme, vatten och elektricitet till Borlänges 50 000 invånare. Bolaget ansvarar också för avfallshantering och sköter kommunala gator, vägar och grönområden.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Kamstrup AB
Enhagsslingan 2 
187 40 Täby
Sverige
T: +46 (0)8 522 265 00
E: innesalj@kamstrup.se


Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.