Trådlös kommunikation

Det säkra systemvalet i framtidens smarta nät

Kamstrup har valt att fokusera på trådlösa kommunikationslösningar i stället för PLC-baserad kommunikation. Orsaken till detta är att vi är övertygade om att trådlös kommunikation är en mer flexibel, stabil och säker lösning i samband med framtidens Smart Grid-system.

Det är ett faktum att allt fler enheter som exempelvis värmepumpar, solpaneler, elbilar och lågenergiglödlampor är installerade i elnätet vilket sänder ut brus. Detta resulterar i ett betydligt mer brusigt

elnät som samtidigt – i genomsnitt 24 timmar – belastas närmare maxbelastningen. Ett av önskemålen för ett Smart Grid är möjligheten att ansluta och koppla bort t.ex. elbilar och värmepumpar under topperioder.

Det ovanstående är ett högst relevant problem i samband med PLC-baserade kommunikationslösningar eftersom kontrollsignalerna endast med svårighet kan skickas via brusiga ledningar. Samma problem kan förväntas när man skickar larm från mätare till system

som ska hantera sådana larm. Samtidigt tycks PLC-system störa den elektroniska utrustningen hos slutkonsumenten där utrustningen slumpmässigt aktiveras på grund av signaler i ett PLC-system.

Vi kan med stor tillförsikt säga att i framtiden kommer trådlös teknik ha företräde, fristående från kraftledningarna, med många fler elektroniska enheter och därmed också resultera i en mycket större utmaning med elektromagnetiska störningar.

Trådlös kommunikation

Trådlösa lösningar är oberoende av elnätets skick, och belastningsproblem undviks där med helt och hållet. Ett trådlöst kommunikationssystem kan t.ex. skicka och ta emot larm om belastningsproblem även under topperioder. Detta gör det möjligt för det allmännyttiga företaget att reagera snabbt i händelse av överbelastning.

Kamstrup gör inga förbehåll gällande elektromagnetiska störningar, vilket innebär att varken elektronisk utrustning eller stabiliteten för mätaravläsningar påverkas av sådana störningar. Kamstrup garanterar förbehållslöst en avläsningsprestanda på 99,8 %.

 

Vi har investerat massor av våra utvecklingsresurser i datainsamlaren, som distribuerar intelligensen hos nätverkslösningen till koncentratorn. Detta ger mesh-nätverket kapacitet att reagera snabbt och med en extremt hög datakapacitet.

Kostnadsreduktion

Låga datakommunikationskostnader tack vare ett litet antal koncentratorer.

Med en trådlös kommunikationsinfrastruktur minskar kostnaderna eftersom en enda koncentrator kan stödja upp till 1 000 mätare och eftersom antalet koncentratorer är fristående från antalet 10/0,4 kV sekundära transformatorstationer.

Detta säkerställer även låga datakommunikationskostnader eftersom man endast behöver en enda datakommunikationslinje per koncentrator. I lösningar som är baserade på PLC, används typiskt en koncentrator per sekundär transformatorstation, och det behövs långt fler koncentratorer vilket innebär mer underhåll och högre kommunikationskostnader.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.