Postat den 28 mars 2019 av Patrik Nilsson

Omställningen till ett förnybart energisystem blir en lönsam affär

En rapport som Boston Consulting Group tagit fram på uppdrag av Skellefteå Kraft 2018 visar att för varje krona som investeras i omställningen till ett förnybart energisystem får samhället fyra kronor tillbaka.
Boston Consulting Group har tittat på effekterna av ett skifte till 100 procent förnybart och kan konstatera att det är både möjligt och samhällsekonomiskt mer lönsamt än om man behåller dagens energimix. ”När stora investeringar görs och teknikskiften genomförs leder det också till stora ekonomiska mervärden”, konstaterar Fredrik Lind, Senior Partner, BCG i ett pressmeddelande.

Denna erfarenhet är något som delas av Kamstrups partners på den svenska elmarknaden. Förnybar energi är billig att producera, men kräver också investeringar i digital teknik för att skapa balans och flexibilitet. 


”När stora investeringar görs och teknikskiften genomförs leder det också till stora ekonomiska mervärden”

..Fredrik Lind, Senior Partner, BCG

Rapporten som togs fram 2018 visar även att omställningen till förnybart kommer att ge ett lägre elpris på lång sikt, jämfört med om man håller fast vid dagens energisystem och endast rustar upp gamla kraftverk. Oavsett om omställningen genomförs eller om man väljer att behålla den produktionsmix man har idag kommer enligt rapporten elpriset dock att stiga på kort sikt, då stora investeringar är nödvändiga.

Investeringen i 100 procent förnybart kommer enligt rapporten att generera stora intäktsströmmar till olika delar av den svenska ekonomin och medför även en rad kostnadsbesparingar, främst relaterade till elpris, miljö, säkerhet och riskhantering. Utöver värden i kronor kommer omställningen enligt BCG att leda till en rad andra mervärden såsom en ökad teknologisk utveckling, en stärkt position i den globala energidebatten samt flera hälso- och miljömässiga fördelar.

Svensk hållbarhetsteknik kan skapa ett nytt tillväxtunder 
Vi på Kamstrup vill bidra till denna utveckling genom samverkan med framsynta energibolag och andra aktörer. Sverige ligger redan långt framme när det gäller grön teknik och energi, forskning och innovationer. Behovet av denna teknik är gränslöst - varje land i hela världen efterfrågar utsläppsfria energiflöden, transporttekniker, hållbar avfallshantering och smarta VA-nät. 

Om vi och våra kunder tillsammans med det svenska fordonsklustret, skogsindustrin, och de världsledande kommunala renhållningsbolagen tar ledningen i omställningen kan de närmaste årtiondena bli ett nytt tillväxtunder.

Hur ser du på lönsamheten vid ett skifte till förnybar energi?


Skribent
Relaterade blogginlägg