Postat den 6 maj 2019 av Patrik Nilsson

Därför växer förnybar el i Europa

Elproduktionen i Europa fortsätter att bli allt mer förnybar och allt mindre fossil. Skälet är mer ekonomiskt än politiskt.

Nästan en tredjedel av energiproduktionen i Europa är nu förnybar. År 2000 var 14 procent förnybar el, 2018 blev det 32,3 procent, enligt den årliga sammanställningen från Agora och Sandbag som publicerades i februari. Utvecklingen är liknande i USA. 

Investeringarna inom förnybar energi ökar också lavinartat inom EU. Utanför Berlin ska elbolaget EnBW bygga Tysklands största sol-elverk. Nyheten är att verket kommer att byggas utan subventioner, enligt Bloombergs nyhetstjänst den 6 februari. Man räknar med att projektet blir lönsamt genom att konkurrera ut existerande elverk på den tyska elbörsen. Det betyder att det inte längre behöver bli högre elpriser utan fossil-el. 

Skälet är enkelt. Ny förnybar el kostar inte längre mer än att driva existerande fossilverk vidare. 

Skälet är enkelt. Ny förnybar el kostar inte längre mer än att driva existerande fossilverk vidare. Upphandlingar av sol i Tyskland, Frankrike och Danmark ligger på cirka 50 öre per kWh, osubventionerad havsvind i Tyskland och Holland likaså.

Även i Sverige sker en snabb ökning inom produktion av solel. Antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 52 procent mellan 2016 och 2017. Nästan hälften av den installerade effekten i Sverige finns att hitta i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län.

Att ha balans i elsystemet och kunna leverera el när kunderna behöver den blir en utmaning i framtiden. Det kräver en ny effektmarknad där privatpersoner och företag både producerar, säljer, lagrar och köper el. Investeringar i ICT och bättre användning av mätdata är en förutsättning för att en sådan marknad ska kunna fungera.

Skribent
Relaterade blogginlägg