Datasäkerhet

Uppfyller din lösning kraven i GDPR?

Enligt GDPR måste du som bolagschef eller fastighetsförvaltare adressera hur du samlar in, skyddar och hanterar förbrukningsdata. Du måste kunna dokumentera säkerheten i mätningslösningarna, samt på vilket sätt du och dina leverantörer arbetar med datasäkerhet. 
Vi har länge arbetat med säkerhet, inklusive i formuläret för vår ISO27001-certifiering och den har integrerats i våra mätningslösningar från början. Vid begäran kan vi överlåta dokumentation om hur vi har implementerat datasäkerhetslösningar.

En säker lösning

Vårt viktigaste arbete i relation till förordningen är att leverera mätningslösningar som överensstämmer med de tillämpbara kraven. Vi ställer höga säkerhetskrav på oss själva och våra lösningar och vi försöker hela tiden vara i framkant när det gäller utveckling av teknologi, genom att kontinuerligt låta våra interna specialister testa och utmana våra system. Genom att samtidigt integrera säkerhet i vår utvecklingsprocess från början, innebär det att mätarna, systemen och processerna är utformade på ett sådant sätt att säkerheten som omger våra data, ligger på den högsta nivån. 

Fem säkerhetsprinciper

Vi har definierat fem säkerhetsprinciper som vi alltid utgår ifrån när vi utvecklar lösningar. Principerna ser till att lösningarna överensstämmer med kraven och att data hanteras konfidentiellt.

Ett gemensamt ansvar 

Vi levererar en hög säkerhetsnivå i våra lösningar, men det är ett gemensamt ansvar att lösningen och dokumentationen uppfyller kraven i GDPR. Som leverantör har vi alltid ett ansvar för våra lösningar, men som en del av ditt arbete med förbrukningsdata är du ansvarig för att data hanteras korrekt och att dina lösningar överensstämmer med förordningen.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.