Zdalna zmiana konfiguracji i długoterminowa dokładność

Wyobraź sobie, że ciepłomierze można skonfigurować tak, aby dostosowywać je do bieżących potrzeb – bez logistycznych problemów i bezpośredniego dostępu do liczników oraz bez wpływu na rejestry rozliczeniowe, odczyty liczników czy sterowanie siecią.

Wyobraź sobie, że z rejestru licznika można odczytać wzory nietypowego zużycia, które należy zbadać – nie przeszkadzając klientom.

Dzięki wbudowanej w licznik MULTICAL® 403 komunikacji dwukierunkowej oraz systemowi zdalnego odczytu READy można obecnie wykonywać zdalną konfigurację ciepłomierzy ultradźwiękowych i odczytywać rejestr bez bezpośredniego dostępu do instalacji. Odkryj możliwości elastycznej i prostej zdalnej konfiguracji ciepłomierzy – to mniej problemów dla przedsiębiorstwa i dla odbiorcy.

Elastyczność i długoterminowa dokładność

Teraz w zapasach wystarczy mieć tylko jeden typ ciepłomierza. Urządzenie MULTICAL® 403 umożliwia indywidualną konfigurację miejsca montażu na zasilaniu/powrocie, jednostki energii, daty docelowej itp. za pomocą przycisków frontowych w miejscu instalacji urządzenia.

Dzięki temu możesz ograniczyć zapasy oraz oszczędzać zasoby wcześniej przeznaczane na planowanie.

Pełna elastyczność
Licznik MULTICAL® 403 można wyposażyć w zaawansowane moduły komunikacyjne. Firma Kamstrup oferuje moduły z wyjściami Modbus, BACnet, M-bus, Wireless M-bus oraz wyjściami analogowymi. Połączenie krótkiego czasu integracji licznika z zoptymalizowanym zużyciem energii przez moduły daje ci możliwość odbierania danych z liczników z bardzo dużą częstotliwością. Protokół M-Bus zapewnia licznikowi nawet 16-letnią żywotność baterii przy odbieraniu odczytów za pomocą modułu co 10 sekund.  

Urządzenie umożliwia pobieranie oddzielnych aktualizacji oprogramowania dla licznika i modułu w miarę pojawiania się nowych problemów i możliwości, bez zakłócania pracy rejestrów rozliczeniowych.

Prosty, zdalny odczyt ciepłomierzy

Popularny system zdalnego odczytu READy jest idealny dla ciepłomierzy MULTICAL® 403, które w pełni obsługują zdalne odczyty. Zapewnia to szybki dostęp do danych dotyczących zużycia i możliwość wykorzystania danych z licznika do analizy i optymalizacji sieci dystrybucyjnej. 

Dzięki sieci READy dane z liczników są automatyczne przesyłane bezpośrednio do przedsiębiorstwa codziennie lub w określonych godzinach. Następnie można je łatwo analizować w prostym i intuicyjnym programie komputerowym READy Manager.

Zebrane dane nie tylko mogą być wykorzystywane do celów precyzyjnych rozliczeń, ale także zapewniają wiedzę na temat zużycia, możliwość analizowania wzorców i wiele więcej. Oprogramowanie READy Manager daje również dostęp do narzędzi umożliwiających przekształcanie tej wiedzy w udoskonalenia i optymalizację dostaw energii.

Automatyczny odczyt ciepłomierza

Westfälische Fernwärmeversorgung, Münster w Niemczech

Pracownicy zakładu dokonują odczytów za pomocą małych czytników zewnętrznych USB liczników i netbooków. Przejście z ręcznych do automatycznych odczytów liczników przyniosło znaczne korzyści. Dzięki bezprzewodowym odczytom liczników można wykonać bardzo żmudną pracę w ciągu zaledwie kilku dni – a przy tym z większą precyzją niż wcześniej.

Od założeń do konkretnych informacji

Przedsiębiorstwo ciepłownicze z Ry, Dania

W obliczu gwałtownego rozwoju miasta, który wiązał się z budową kilku nowych osiedli, Przedsiębiorstwo ciepłownicze z Ry potrzebowało szczegółowych informacji na temat ciśnienia w sieci dystrybucyjnej. Dzięki czujnikom ciśnienia Kamstrup przedsiębiorstwo ma teraz do dyspozycji dane, które wykorzystuje do planowania i remontowania odcinków sieci.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6