Pomiary

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X rejestruje:

  • temperaturę otoczenia,
  • temperaturę wody.

Można również wybrać z wielu objętości docelowych, przepływów minimalnych i maksymalnych, w zależności od konfiguracji.