Komunikacja i zdalne odczyty

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X jest wyposażony w zintegrowany moduł komunikacyjny, który umożliwia wygodne i bezpieczne zdalne odczyty w systemie objazdowym lub sieci stacjonarnej.

Pożegnaj się z ręcznymi odczytami liczników i szacunkowymi obliczeniami. Możesz oszczędzić czas spędzany na ręcznym odczytywaniu liczników i ograniczyć czasochłonne wizyty u odbiorców w związku z brakującymi lub niedokładnymi odczytami. Nie tylko nie przeszkadzasz w ten sposób swoim odbiorcom, ale też zyskujesz czas, który możesz przeznaczyć na obsługę klienta.

Mając wodomierze MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X możesz dać odbiorcom dostęp do szczegółowych informacji na temat ich zużycia i jesteś lepiej przygotowany na odpowiadanie na ich ewentualne zapytania.

Wodomierz MULTICAL® 21 / flowIQ® 210x obsługuje zdalne odczyty za pomocą następujących protokołów komunikacyjnych:

  • Wireless M-Bus
  • Wired M-Bus
  • Sigfox

Dowiedz się więcej