Dokładność

Jako wodomierz ultradźwiękowy, MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X ma niski próg rozruchu wynoszący nawet 2 l/godz., co zapewnia mierzenie przepływów o bardzo niskim natężeniu. Urządzenie jest też bardzo dokładne w całym zakresie dynamiki i ma niewielki margines błędu. W przeciwieństwie do wodomierzy mechanicznych, MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X jest urządzeniem statycznym bez części ruchomych, dzięki czemu wolniej się zużywa i zachowuje wysoką i stabilną dokładność przez cały okres eksploatacji.

To wszystko zapewnia sprawiedliwe i dokładne rozliczenia klientów, zwiększoną jakość danych i zmniejszoną ilość wody nieprzynoszącej dochodu.