Zarządzanie zapotrzebowaniem

Inteligentne przedpłacenie, w połączeniu z zachętami cenowymi, może motywować odbiorców do zmniejszania zużycia energii w godzinach szczytowych.