Zakład wyznaczający trendy w zakresie dostaw energii – przykład zastosowania z Ulm

Bezproblemowy pakiet

Odczyt bezprzewodowy zapewnia niezawodność dostaw i satysfakcję odbiorców

W mieście Ulm w południowych Niemczech zakład Fernwärme Ulm GmbH (FUG) zapewnia ekologiczne dostawy energii cieplnej i czynnika chłodzącego. Niezawodność dostaw i satysfakcja odbiorców są dla firmy FUG równie ważne. Oferowany produkt jest całkowicie zgodny z rewolucją energetyczną, gdzie ponad 60 % energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, wzrastając do ponad 80 % w przypadku energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto zakład wykorzystuje zdalne odczyty, aby zapewnić odbiorcom większą opłacalność i wygodę.

Wolfgang Klingler z działu sprzedaży/technicznego wyjaśnia: „Nasi odbiorcy nie mają żadnych urządzeń grzewczych ani kominów. Nie ma potrzeby kontroli i zgodności z wartościami emisji na posesjach odbiorców. Dostarczamy energię bezpośrednio do domów, jako gotowy produkt ze zintegrowaną ochroną środowiska, można powiedzieć „bezproblemowy pakiet.”

Połączeni ciepłomierzami

„Bezproblemowy pakiet” obejmuje odczyt licznika. Ciepłomierz jest ogniwem łączącym zakład FUG z jego odbiorcami, i zarówno odczyty ciepłomierzy jak i rozliczenia są procesami decydującymi o relacjach pomiędzy odbiorcami a dostawcą energii cieplnej – i nie tylko w związku z opłacalnością dostarczanej energii. Naturalnie takie ogniwo łączące musi spełniać wysokie wymagania techniczne.

Bezprzewodowe odczyty oznaczają poprawienie obsługi klienta

Przed wprowadzeniem odczytów bezprzewodowych zakład FUG miał kilka problemów z odczytami. Inkasenci często musieli się umawiać z odbiorcami w celu uzyskania dostępu do liczników. Jak to się często zdarza, szczególnie w nowszych dzielnicach mieszkalnych,

w ciągu dnia nikogo nie ma w domu, i problem odczytów w domach narastał. Powszechna praktyka dokonywania odczytów przez samych odbiorców nie była brana pod uwagę przez zakład FUG, ponieważ nie jest to postępowanie przyjazne dla odbiorców. Ponadto zwrot kart z odczytami często następuje z opóźnieniem i istnieje coraz większe ryzyko błędów w odczytach.

Odczyt bezprzewodowy jest praktycznym i przyjaznym dla klienta rozwiązaniem uzyskiwania oraz pozwala na uzyskanie dodatkowych danych, jak wartości miesięczne i szczytowe. Nie ma potrzeby wchodzenia na posesję odbiorcy, a odczyt nie jest już postrzegany jako złośliwość lub niepożądane wtargnięcie. Od czasu wprowadzenia liczników z komunikacją bezprzewodową proces odczytu stał się znacznie szybszy i bardziej elastyczny.

Podczas testów ciepłomierze zainstalowano w piwnicach ze zbrojonego betonu, a odczytów dokonywano za pomocą ręcznych terminali. Połączenie bezprzewodowe firmy Kamstrup było przekonujące dla zakładu FUG na tyle, aby zdecydować się na ciepłomierz MULTICAL. Dodatkową korzyść stanowi to, że MULTICAL jest również ciepłomierzem ultradźwiękowym, który można dwukrotnie modernizować, wydłużając czas eksploatacji do co najmniej 15 lat.

Przekonujący odczyt bezprzewodowy

Bezprzewodowe odczyty ciepłomierzy od 2002 r.

Zakład FUG korzysta z ponad 2 tys. liczników firmy Kamstrup, które są odczytywane bezprzewodowo z pomocą terminali ręcznych. Następnie terminal zostaje podłączony do komputera w zakładzie FUG, gdzie dane są przetwarzane przez oprogramowanie firmy Kamstrup i przesyłane do systemu fakturowania SAP IS-U zakładu FUG.

Liczniki są odczytywane zgodnie z progresywnym systemem przez inkasenta jeżdżącego po mieście samochodem Smart z napędem elektrycznym. Odczyty bezprzewodowe spisują się dobrze, nawet jeśli liczniki są zainstalowane w piwnicach i podstacjach z metalową obudową.

Zakład po raz pierwszy skontaktował się z firmą Kamstrup na początku 2002 r. Zakład FUG specjalnie szukał producenta ciepłomierzy oferującego bezprzewodowe odczyty i zwrócił się do kilku dostawców. Ponad wszystko zakład przykładał duże znaczenie 

do bezusterkowych połączeń bezprzewodowych. Podczas testów ciepłomierze zainstalowano w piwnicach ze zbrojonego betonu, a odczytów dokonywano za pomocą ręcznych terminali. Połączenie bezprzewodowe firmy Kamstrup było przekonujące dla zakładu FUG na tyle, aby zdecydować się na ciepłomierz MULTICAL®.

Kiedy liczniki były instalowane, kilku odbiorców energii cieplnej obawiało się promieniowania z urządzeń bezprzewodow. Jednak zważywszy, że liczniki "budzą się" tylko na odczyt za pomocą ręcznego terminala, bezprzewodowe przesyłanie danych trwa tylko przez krótki czas ich odczytu. Przez pozostałą część czasu, kiedy licznik pozostaje w stanie "uśpienia", nie ma sygnału bezprzewodowego i licznik wyłącznie rejestruje informacje o zużyciu. W związku z tym obawy odbiorców zostały szybko rozproszone.

Połączenie energii elektrycznej i cieplnej funkcjonujące już od ponad 60 lat

Zakład FUG sprzedaje swój produkt jako zieloną energię – i ma ku temu powody. Świadomość zarządzania źródłami energii znacznie wzrosła wśród ogółu społeczeństwa w ostatnich latach, szczególnie w wyniku rewolucji energetycznej. W konsekwencji upowszechnienia tej świadomości, energooszczędna, połączona energia elektryczna i cieplna wydaje się czymś ultra nowoczesnym. To trochę zaskakuje pana Klinglera: „W Ulm dostarczamy połączoną energię elektryczną i cieplną od ponad 60 lat.”

Obecnie ponad 60% energii generowanej przez zakład FUG pochodzi z odnawialnych źródeł energii, z których największym jest pozyskiwane lokalnie drewno. W związku z tym zakład FUG już osiągnął redukcję emisji CO2 do 80% w porównaniu z poziomem z lat dziewięćdziesiątych.

Zakład energetyki cieplnej w Ulm, w Niemczech

Rozwiązanie:
- Ponad 2 tys. ciepłomierzy MULTICAL®.
- Bezprzewodowe odczyty za pomocą ręcznego terminala

Spółka Fernwärme Ulm GmbH (FUG) powstała w 1995 r., zatrudnia 200 pracowników i jest zakładem energetyki cieplnej zapewniającym ogrzewania dla miasta Ulm. EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG i Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH mają po 50% udziałów w spółce.

FUG ma około 2,9 tys. podłączeń w budynkach. Obejmuje to budynki mieszkalne, obiekty handlowe i przedsiębiorstwa przemysłowe. Zakład FUG dostarcza energię cieplną do około 50% odbiorców w Ulm. Dzięki inwestycjom w dwa zakłady elektrociepłowni wykorzystujące biomasę zakład FUG wydaje się dobrze przygotowany na przyszłość.

Używamy plików cookie zarówno w celu zapewnienia poprawnego działania naszej strony internetowej, jak i gromadzenia statystyk na temat użytkowników, aby usprawnić działanie naszej witryny. Akceptujesz użycie plików cookie, kontynuując przeglądanie witryny lub zamykając ten baner. Czytaj więcej.