Ciepłomierze działają jako czułe czujniki w sieci ciepłowniczej

Od czasu incydentu z usterkami węzła cieplnego w celu zarządzania siecią odczytywane są wartości minutowe z ciepłomierzy w Pirmasens.

Automatyczne zarządzanie siecią

W 2012 roku pan Volker Weiland, szef oddziału firmy Stadtwerke Pirmasens, napotkał poważny problem, który niemal wstrzymał działanie sieci grzewczej w całym mieście.

Nagłe wzrosty

Nagłe wzrosty przepływu groziły nadmiernym wydłużeniem sieci grzewczej i zagrażały bezpieczeństwu dostaw w innych częściach sieci.

Aby znaleźć rozwiązanie, należało najpierw zidentyfikować podstawową przyczynę, co z kolei wymagało wykonania prac analitycznych.

W związku z analizą pan Weiland potrzebował bardzo szczegółowych zapisów, które mogłyby udokumentować ograniczone czasowo szczytowe pobory. W wyniku znakomitej

współpracy z producentem liczników i precyzyjnej analizy błędów problem został rozwiązany.

Rozwiązywanie problemów

Pan Weiland niezwłocznie założył, że błąd techniczny wystąpił w węźle cieplnym, ponieważ rejestrowanie krótkotrwałych wzrostów zapotrzebowania nie jest prawnie wymagane.

Pierwsze wizyty u podejrzewanych odbiorców nie przyniosły rozwiązania, ponieważ zaprzeczali oni wystąpieniu problemów hydraulicznych.

Rozpoczęto dokładniejsze badanie problemu. Działania rozpoczęto od odczytu rejestratora danych ciepłomierzy. 

Licznik rejestruje zużycie w określonych odstępach czasu, co pomaga w dokładnym zapoznaniu się z tendencjami użytkowników. Jednak również te działania zakończyły się fiaskiem. Konfiguracja ciepłomierzy pozwalała jedynie na odczyty wartości godzinowych, a wartości godzinowe są wartościami uśrednionymi i dlatego krótkotrwałe szczytowe zużycia nie były widoczne.

Stadtwerke Pirmasens jest klientem firmy Kamstrup od 1996 roku. Ultradźwiękowe liczniki są całkowicie odporne na zużycie, a ich odczyty są znacznie dokładniejsze niż w przypadku liczników wirnikowych. Patrząc wstecz można stwierdzić, że przez 20 lat nie było żadnych problemów z licznikami firmy Kamstrup. Po zmianie wszystkie liczniki zostały ponownie zainstalowane i działają już od ponad 15 lat.

Rozwiązanie

Automatyczny odczyt wartości minutowych ciepłomierza

Przygotowanie ciepłomierzy

W celu uzyskania szczegółowych informacji od strony odbiorców, zainstalowano dodatkowo dziesięć wybranych ciepłomierzy typu MULTICAL® 602 z programowalnym rejestratorem danych i modułem GSM.

Programowalny rejestrator danych powinien zapisywać wartości minutowe i w ten sposób dokumentować bardzo szczegółową charakterystykę zużycia.

Przy 1440 minutach na dobę, ta metoda generowała olbrzymią ilość danych, więc konieczne było bezprzewodowe przesyłanie danych raz na dobę za pośrednictwem sieci do zakładu w formie pakietu danych. Tu następował ich automatyczny odczyt i analiza za pomocą oprogramowania. 

Na tym etapie pan Weiland, wykorzystując bardzo szczegółowe wykresy, mógł przedstawić potwierdzenie odbiorcom (których ta sprawa dotyczyła), że problem wystąpił w węźle cieplnym i że wymiany wymagały główne zawory silnika.

Optymalny system dla zarządzania siecią

Od czasu tego incydentu minutowe wartości są zdalnie odczytywane u wszystkich dużych odbiorców.

Pan Weiland wyjaśnił „Odczyt ręczny jest bardzo czasochłonny i nieskuteczny dla potrzeb analizy błędów. Naszym największym wyzwaniem jako zakładu energetyki cieplnej jest opłacalność w zarządzaniu funkcjonowania ciepłowniami. 

Dlatego musimy wiedzieć co się dzieje po stronie odbiorców. Mając wszechstronne ciepłomierze i możliwość zdalnych odczytów dysponujemy teraz optymalnym systemem pozwalającym na efektywne zarządzanie siecią. 

Pomocne są m.in. charakterystyki obciążeń, wartości szczytowe, temperatury czynnika powrotnego i bieżące wartości odczytów.

W ten sposób wykorzystujemy pełne możliwości ciepłomierzy w celu optymalizacji naszych sieci i możemy zapewnić odbiorcom doradztwo i informacje w zakresie optymalnych ustawień instalacji odbiorców.”

Używamy plików cookie zarówno w celu zapewnienia poprawnego działania naszej strony internetowej, jak i gromadzenia statystyk na temat użytkowników, aby usprawnić działanie naszej witryny. Akceptujesz użycie plików cookie, kontynuując przeglądanie witryny lub zamykając ten baner. Czytaj więcej.