Jeden system oparty na technologii Radio Mesh do obsługi różnych mediów

Energia elektryczna, cieplna i woda w jednym systemie

Prosty i umożliwiający rozbudowę

Vestforsyning, duży dostawca kilku mediów, z siedzibą w Holstebro w Danii, wybrał firmę Kamstrup jako dostawcę kompletnej linii 41 tys. inteligentnych liczników i inteligentnego systemu pomiarowego dla energii elektrycznej, cieplnej i wody, ze względu na możliwość bezprzewodowej technologii odczytu przy wysokim wskaźniku dokładności.
Jedna uniwersalna technologia
Firma Vestforsyning ma skomplikowany obszar dostaw, ponieważ nie wszyscy klienci korzystają z energii elektrycznej z Vestforsyning, ale niektórzy korzystają z energii cieplnej lub ogrzewania i wody. Ta niejednorodna topografia stanowi wyzwanie dla architektury system pomiarowego. Rozwiązanie w technologii Radio Mesh firmy Kamstrup zostało wybrane ze względu na jego możliwości, a jednocześnie prostą strukturę.
Rozwiązanie Radio Mesh, znormalizowany system RF dla wszystkich form dostaw, radzi sobie z problemem różnych mediów: niezależnie czy jest to energia elektryczna, energia cieplna, czy woda, wykorzystuje tę samą technologię komunikacji. Kilka sieci Radio Mesh jest po prostu zgrupowanych w tym samym systemie inteligentnych pomiarów.

„To, aby zaproponowane rozwiązanie było niezależne od licznika energii elektrycznej w celu dostarczania danych z liczników ciepła i wody jest absolutnie koniecznew naszej sytuacji - jednocześnie, ważna jest integracja z systemami pomiarowymi energii elektrycznej. „Korzystając z wybranej technologii nie potrzebujemy żadnych kreatywnych rozwiązań dla naszych specjalnych obszarów. Mamy jeden i ten sam system do rozwiązywania wszystkich kwestii. Taki zakres elastyczności jest dla nas bardzo ważny.”


Jørgen Andersen, Szef Działu Pomiarów, Vestforsyning

Portal internetowy

Poprawa obsługi klienta

Firma Vestforsyning rozwija portal internetowy dla klientów, obsługiwany przez nowy system. Spowoduje to przesunięcie dostawcy mediów do sektora wysoce zmodernizowanej obsługi klienta. Odbiorcy nie tylko będą mogli się zalogować, aby zobaczyć swoje informacje o zużyciu przeliczone na koszty w kWh, ale będą również otrzymywać miesięczne raporty za pośrednictwem poczty e-mail lub nawet alarmy w postaci SMS-ów. Portal zostanie uzupełniony o inteligentną aplikację na telefon.

„W celu zapewnienia tej usługi w przypadku dostarczania informacji naszym bardziej zorientowanym w zakresie zużycia energii klientom, potrzebujemy systemu pomiarowego, który kontaktowałby się z naszymi innymi systemami danych” wyjaśnia Jørgen Andersen i dodaje: „Bardzo wysoko cenimy sobie zadowolenie odbiorców i dlatego traktujemy konsultacje w zakresie energii jako ważną gałąź naszej działalności.” Zgodnie z koncepcją działalności opartą na skupieniu uwagi na odbiorcy, wszystkie ciepłomierze są wyposażone w monitorowanie wycieków.


„Korzystając z wybranej technologii nie potrzebujemy żadnych kreatywnych rozwiązań dla naszych specjalnych obszarów. Mamy jeden i ten sam system do rozwiązywania wszystkich kwestii. Taki zakres elastyczności jest dla nas bardzo ważny.”

Jørgen Andersen, Szef Działu Pomiarów, Vestforsyning

Holstebro, Dania

Klient: Vestforsyning

Projekt: Połączone rozwiązanie

- 41 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej, cieplnej i wody

- System wielofunkcyjny 

- Ramy czasowe 2011-2014


Używamy plików cookie zarówno w celu zapewnienia poprawnego działania naszej strony internetowej, jak i gromadzenia statystyk na temat użytkowników, aby usprawnić działanie naszej witryny. Akceptujesz użycie plików cookie, kontynuując przeglądanie witryny lub zamykając ten baner. Czytaj więcej.