Indywidualne opomiarowanie najemców

Wygodne zarządzanie zużyciem energii i wody, pozwalające na oszczędzanie czasu

Przejrzystość, prostota i elastyczność

Satysfakcja najemców i redukcja kosztów dzięki przejrzystości
Rozwiązanie Kamstrup do indywidualnego opomiarowania najemców zapewnia podgląd zużycia energii i wody, jaki jeszcze nigdy nie był ci dostępny. Umożliwia to dokładne i sprawiedliwe rozliczanie najemców. Dokładne dane z liczników prezentowane są wybranej przez ciebie osobie w łatwy do zrozumienia sposób, w dowolnym czasie i na wybranej przez ciebie platformie (komputerze, tablecie czy smartfonie). Szybkie wykrywanie wycieków umożliwia niezwłoczne podjęcie odpowiednich kroków, co oznacza uniknięcie niespodziewanych rachunków i obniżenie kosztów. Indywidualne opomiarowanie najemców oznacza również mniejszą liczbę skarg, które łatwiej jest rozwiązywać.

Prostota oszczędza czas 
Wyobraź sobie, ile czasu oszczędzisz nie musząc wprowadzać rocznych kart odczytowych i o ile mniej będziesz mieć kłopotów, nie musząc odczytywać liczników w zajmowanych przez najemców mieszkaniach. Automatyczne zbieranie danych stanowi integralną część oferowanego rozwiązania, co oznacza, że dane z liczników są zawsze dostępne i aktualne. Oprócz bieżących odczytów masz również dostęp do kompletnych danych historycznych z myślą o ich analizie lub sprawdzeniu efektywności podjętych wysiłków mających na celu redukcję zużycia. 

Jeden system do odczytywania zużycia wody, ciepła, chłodu i energii elektrycznej zdecydowanie upraszcza twoją codzienną pracę i administrację.

Elastyczność daje ci kontrolę 
To twoje potrzeby i preferencje decydują o tym, jak będzie wyglądało twoje rozwiązanie. Dajemy ci możliwość samodzielnego rozliczania najemców lub powierzenia komuś tego zadania. Oferujemy ci również umowę o świadczeniu usług dopasowaną do twoich potrzeb. Dzięki temu dokładnie wiesz, za co płacisz – nie ma żadnych ukrytych kosztów.

Nasza oferta rozwiązań do indywidualnego opomiarowania umożliwia ci stopniową rozbudowę zastosowanego rozwiązania w miarę zwiększania się twoich potrzeb. Integracja z innymi rozwiązaniami jest bardzo łatwa, a więc wybór należy do ciebie. 

Wyświetl broszurę

Korzyści dla najemców są oczywiste...

Najemcy wysoko cenią sobie sprawiedliwe rozliczenia w oparciu o faktyczne zużycie, obniżone koszty i brak niespodziewanych rachunków. Nasze systemy  indywidualnego opomiarowania dają również najemcom dostęp do szczegółowych danych i pozwalają im śledzić zużycie na komputerze, tablecie lub smartfonie. 

Dzięki temu uzyskują oni możliwość szybkiego podglądu, konfiguracji alarmów i porównywania zużycia w czasie. Zdziwisz się, jak wiele osób jest skłonnych zmienić swoje codzienne nawyki widząc, jaki wpływ mają na zużycie, a tym samym rachunki. 

Czy jesteś gotowy na dyrektywę EED i 31 grudnia 2016 roku?


Unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) określa wiążące środki umożliwiające osiągnięcie przez Unię Europejską do 2020 roku zakładanej efektywności energetycznej na poziomie 20%. Dyrektywa stwierdza, że w celu odzwierciedlenia faktycznego zużycia energii i wody przez najemców należy zainstalować liczniki indywidualne.

Nowe wymogi:
• Rozliczanie przynajmniej raz w roku
• Dane dotyczące zużycia muszą być udostępniane najemcom dwa razy w roku – cztery razy, jeżeli najemca tego oczekuje
• Rozliczenia i informacje rozliczeniowe należy udostępniać najemcy w formie elektronicznej. 
• Porównanie graficzne musi umożliwiać najemcy porównanie danych z poprzednich lat.

Termin wdrożenia – 31 grudnia 2016 roku.

Dowiedz się, co sądzą nasi klienci

Używamy plików cookie zarówno w celu zapewnienia poprawnego działania naszej strony internetowej, jak i gromadzenia statystyk na temat użytkowników, aby usprawnić działanie naszej witryny. Akceptujesz użycie plików cookie, kontynuując przeglądanie witryny lub zamykając ten baner. Czytaj więcej.