MULTICAL® 803

Den robuste og avanserte energikalkulatoren som vil kunne møte alle utfordringer

Flersidig, pakket med innovative egenskaper for eiendomsadministrasjon og industrielle bruksområder

MULTICAL® 803 for varme og kjøling er en alt-i-ett-løsning som oppfyller de høye kravene til avansert industriell og kommersiell måling.

En nøyaktig og stabil energikalkulator med lang levetid og flere kommunikasjons- og fjernavlesningsfunksjoner.
Energikalkulatoren kan fjernavleses ved hjelp av et stort utvalg av kommunikasjonsprotokoller. Med muligheten til å kunne benytte opptil fire av Kamstrups generasjon 3-moduler, gir MULTICAL® 803 større fleksibilitet og allsidighet enn noen gang tidligere. 

I tillegg er måleren IP65-godkjent, og motstandsdyktig mot støv og fukt, noe som reduserer negativ effekt fra harde miljøer, og dermed åpnes det opp et helt nytt spekter av mulige bruksområder. 

Spar verdifulle ressurser
Med automatisk deteksjon av tilkoblet temperaturføler og målerfaktoren til den tilkoblede ULTRAFLOW®-enheten, er det kun behov for å ha en kalkulator på lager - Kamstrup MULTICAL® 803.

Robustheten og fleksibiliteten er der for å redusere ressursene som brukes til gjenvisitter som følge av feil, manglende data eller unøyaktigheter i levetiden til denne avanserte energikalkulatoren.

Ingen datatap

Omfattende datalogging og backup-batteri

På samme måte som forgjengeren MULTICAL® 801, har MULTICAL® 803 infologgere som gir informasjon om hendelser som lekkasjer, brudd eller strømbrudd. Dette betyr enklere feilsøking av mulige trykkfall, deteksjon av hærverk og analyse av energiforbruket. I tillegg vil infologgeren i MULTICAL® 803 kunne gi deg en komplett lekkasjedeteksjon for rask handling. Det integrerte backup-batteriet sikrer videre at når strømmen blir brutt, så vil måleren kunne fortsette å beregne energi i opptil seks år, slik at verdifulle data ikke forsvinner.

Intelligent fjernvarme

Aarhus fjernvarmeanlegg (AVA), Danmark

Etter at mer enn halvparten av de 56 000 målerne er byttet ut med smarte målere fra Kamstrup, har fjernvarmeleverandøren i Danmarks nest største by, AffaldVarme Aarhus, allerede redusert vanntapet med 100 m3 om dagen. De forventer en halvering av nedbetalingsperioden for investeringen på EUR 33 millioner med videre optimalisering basert på dataene.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6