Fleksibilitet av beste klasse

Den første og eneste plug-and-play-måleren på markedet
Varmemåleren Kamstrup MULTICAL® 603 leveres med en innebygget autom. detekteringsfunksjon, noe som gjør det mulig å bytte ULTRAFLOW® når det er behov for det, uten at kalkulatoren må rekonfigureres manuelt. Dette øker fleksibiliteten og gjør at du greier deg med å lagerføre én kalkulator da denne kan brukes på alle av Kamstrups ultralyd-baserte strømningsmålere.

Autom. deteksjon er kompatibel med fjerde generasjon av ULTRAFLOW®, og denne har vært i produksjon siden 2008. 

Fjernkonfigurering
Se for deg at varmemålerne til forsyningsleverandører kan bli konfigurert med nye innstillinger som er tilpasset nye behov, uten logistiske utfordringer og behov for direkte tilgang til målere, og uten at lovpålagte registre, måleravlesninger eller nettverkskontrollen påvirkes.

Se for deg at målerens logg kan leses av slik at unormale forbruksmønster kan bli undersøkt, uten at du trenger å forstyrre kunden unødvendig.

Med den innebygde 2-veiskommunikasjonen i MULTICAL® 603 sammen med et READy-system for fjernavlesning er det nå mulig å utføre fjernkonfigurering av målere og avlese loggen fra utsiden av huset, uten at du har direkte tilgang til installasjonen.

Oppdag mulighetene med fleksibel og enkel fjernkonfigurering av varmemålere, med mindre styr både for leverandøren og forbrukeren.

Datakvalitet fra målerne dine

Kamstrup MULTICAL® 603 er konstruert for å vare, og ikke minst, designet for å yte. Når du installerer en ultralydsbasert intelligent måler fra Kamstrup så har du tatt et valg. Du går ikke på akkord med kvaliteten, og du ønsker å sikre en korrekt fakturering og nøyaktige data som skal danne grunnlaget for optimaliseringen av nettverket.

Nye muligheter for fjernkonfigurering

Se for deg at varmemålerne til forsyningsleverandører kan bli konfigurert med nye innstillinger som er tilpasset nye behov, uten logistiske utfordringer og behov for direkte tilgang til målere, og uten at lovpålagte registre, måleravlesninger eller nettverkskontrollen påvirkes.

Se for deg at målerens logg kan leses av slik at unormale forbruksmønster kan bli undersøkt, uten at du trenger å forstyrre kunden unødvendig.

Med den nye innebygde 2-veiskommunikasjonen i MULTICAL® 603 sammen med et READy-system for fjernavlesning er det nå mulig å utføre fjernkonfigurering av målerne og avlesning av loggen fra utsiden av huset, uten at du har direkte tilgang til installasjonen.

Oppdag mulighetene med fleksibel og enkel fjernkonfigurering av varmemålere, med mindre styr både for leverandøren og forbrukeren. 

Fra antakelser til kunnskaper

Ry varmeverk, Danmark

I forbindelse med byens raske utvikling – som omfattet flere nye nabolag – hadde Ry varmeverk behov for detaljkunnskaper om trykket i distribusjonsnettet sitt. Med Kamstrups trykksensorer får varmeverket nå presise data for dimensjonering og renovering av rørene.

Automatisk lekkasjebeskyttelse

Thisted Heat Utility, Danmark

Thisted Varmeforsyning følger en ambisiøs strategi med intelligent energikontroll, som tar sikte på å øke energieffektiviteten og holde driftskostnadene nede. Det er grunnen til at Thisted Varmeforsyning valgte å investere i en nyskapende løsning med 5000 MULTICAL® 601 / 602-varmemålere som kan leses av eksternt i et radionettverk.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6