MULTICAL® 403

Den mest fleksible ultralydsbaserte varmemåleren på markedet

Fjernkonfigurering og langsiktig nøyaktighet

Se for deg at varmemålerne til forsyningsleverandører kan bli konfigurert med nye innstillinger som er tilpasset nye behov, uten logistiske utfordringer og behov for direkte tilgang til målere, og uten at lovpålagte registre, måleravlesninger eller nettverkskontrollen påvirkes.

Se for deg at målerens logg kan leses av slik at unormale forbruksmønster kan bli undersøkt, uten at du trenger å forstyrre kunden unødvendig.

Med den nye innebygde 2-veiskommunikasjonen i MULTICAL® 403 sammen med et READy-system for fjernavlesning er det nå mulig å utføre fjernkonfigurering av ultralydbaserte målere og avlese loggen fra utsiden av huset, uten at du har direkte tilgang til installasjonen. Oppdag mulighetene med fleksibel og enkel fjernkonfigurering av varmemålere, med mindre styr både for leverandøren og forbrukeren.

Fleksibilitet og langsiktig holdbarhet

Nå trenger du bare å ha en type varmemåler på lager. Med Kamstrups MULTICAL® 403 kan alt fra plassering av inn- og utløp i forhold til energienheten, cut-off-datoer og mye mer programmeres individuelt fra målerens frontpanel direkte på installasjonsstedet.

Dermed trenger du lite lagerhold og du sparer ressurser du tidligere brukte på planlegging.

Full fleksibilitet
MULTICAL® 403 kan utstyres med flere avanserte kommunikasjonsmoduler. Kamstrup tilbyr moduler med Modbus, BACnet, M-Bus, Wireless M-Bus og analoge utganger. Ved å kombinere målerens svært raste integreringstid og modulenes optimaliserte strømforbruk, kan du få tilgang til oppdaterte og svært frekvente målerdata. Ved å bruke M-Bus vil måleren kunne oppnå en batterilevetid på opptil 16 år med måleravlesning via modulen hvert 10 sekund.  

Du kan oppgradere ved hjelp av separate programvareoppdateringer for henholdsvis måler og modul etter hvert som nye muligheter og utfordringer oppstår, uten at det påvirker lovpålagte registre.

Den enkle måten å fjernavlese de termiske energimålerne dine på

Det populære fjernavlesningssystemet READy er den perfekte partneren til varmemåleren MULTICAL® 403 da denne har full støtte for fjernavlesning. Dermed kan du raskt få tilgang til forbruksdata og bruke data fra måleren til analyse og optimaliseringer i distribusjonsnettverket. 

Med et READy-nettverk blir dataene fra målerne automatisk overfør på daglig basis eller hver time. Deretter kan du enkelt analysere dataene i det intuitive dataprogrammet READy Manager.

De innsamlede dataene trenger ikke bare å bli brukt til nøyaktig fakturering, men kan også gi deg økt kunnskap om forbruket og analysering av mønster og mye mer. READy Manager gir deg også tilgang til verktøyene som kan hjelpe deg omforme denne kunnskapen til håndfaste forbedringer og energioptimalisering.

Automatisk avlesning av varmemåler

Münster, Tyskland

Tjenesteleverandørens ansatte ute i felten leser av alle målerne direkte ved hjelp av små USB-måleravlesere og mini-PC-er. Byttet fra manuell til automatisk måleravlesning har ført med seg betydelige fordeler. Takket være den trådløse avlesningen av målere, blir en ellers langtekkelig jobb nå gjort på bare noen få dager – og med mye større presisjon enn tidligere.

Fra antakelser til kunnskaper

Ry varmeverk, Danmark

I forbindelse med byens raske utvikling – som omfattet flere nye nabolag – hadde Ry varmeverk behov for detaljkunnskaper om trykket i distribusjonsnettet sitt. Med Kamstrups trykksensorer får varmeverket nå presise data for dimensjonering og renovering av rørene.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6