MULTICAL® 62

MULTICAL® 62 er en modulær vannmåler med flere kommunikasjonsalternativer som er egnet for både handel, industri og husholdninger der individuell tilpasning er nødvendig

En modulær og fleksibel vannmåler

MULTICAL® 62 er en ultralydsbasert måler som benyttes til forbruksmåling av kaldt (opptil 50°C) og varmt vann (opptil 90°C). Måleren kan benyttes innen handel, industri og i husholdninger. MULTICAL® 62 er en statisk vannmåler som ikke inneholder noen bevegelige deler. Derfor opprettholder måleren høy og stabil nøyaktighet i hele levetiden. Fordi det er en statisk vannmåler, økes levetiden til sensoren markant som følge av at den er mindre følsom for partikler og påvirkes mindre av slitasje. MULTICAL® 62 har en batterikapasitet som vil holde i opptil 13 år. I kombinasjon med målerens høye nøyaktighet og holdbarhet, så sikrer dette minimale årlige driftskostnader.

Kalkulator
Alle målinger, referanser, avlesninger og beregninger er styrt av en avansert mikroprosessor i kalkulatoren. Det akkumulerte vannforbruket vises ved hjelp av syv store tegn. Displayet er konstruert for en lang levetid, og har høy kontrast i et stort temperaturområde.

MULTICAL® 62 inneholder datakommunikasjonsporter. Det optiske øyet foran på kalkulatoren gjør at det er mulig å lese av forbruksdata og infokoder som er lagret i målerens datalogger. Ved hjelp av seriell datatilkobling gjør det optiske øyet at det er mulig å rekonfigurere måleren.

Vannmåleren vil registrere lekkasjer og ikke-tiltenkt vannforbruk som skyldes problemer som rennende sisterner og lekkasjer i varmespiraler i varmtvannstanker. Dette gjør at du kan varsle sluttbrukeren om problemet på et tidlig tidspunkt, slik at de kan reagere proaktivt, og dermed unngå unødvendig vannforbruk, noe som kan føre til høye vannkostnader. Andre avlesningsmetoder er: Driftstimeteller, gjeldende strømning, maks.- og minimumsstrømning, info-koder, kundenummer og segmenttester m.m. - Avhengig av konfigurasjonen.

Hvis et strømbrudd inntreffer blir dataene sikkerhetskopiert, slik at du unngår at du mister forbruksdata.

Kommunikasjon

MULTICAL® 62 er et utmerket valg for smartmålings- og bygningsadministrasjonssystem med det store og komplette utvalget av kommunikasjonsmoduler og integrert sanntidsklokke (RTC). Dette gjør at det er enkelt å montere og lese av måleren på nye og eksisterende steder, uavhengig av avlesningstype.

MULTICAL® 62 kan integreres i kombinasjonsløsninger der forbruket av vann, gass, strøm og/eller varme blir lest av og fakturert via et enkelt nettverk.

Kundereferanser

Smart vannmåling er en intelligent løsning som forbedrer kundeforholdene dine og optimerer driften. Det handler om kvalitetsadministrasjon, beskyttelse av inntekter, ressurshåndtering og ikke-fakturert forbruk. Om å kunne ta de rette valgene og velge de rette investeringene.

Ta et dykk i vår kundeverden, og finn inspirasjon fra kollegaer som allerede har testet våre løsninger og fått fordel av egenskapene de tilbyr.

Det er på tide å ta farvel

For å kunne tenke framover og gjøre klart for framtiden må vi av og til ta farvel. I dagens digitale verden, der behovet for kommunikasjon og samhandling øker dag for dag, er ikke godt lenger godt nok. Se hvorfor det er på tide å si farvel til den mekaniske vannmåleren og hallo til fordelene ved smartmåling.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6