flowIQ® 3200

Ultralydsbasert vannmåler for distrikter og kommersiell bruk med stor nøyaktighet

Bekjempe vanntap og maksimere inntektene med teknologi

Vannmåleren flowIQ® 3200 gjør at du kan etablere distrikter med egen måling i nettverket ditt. Dette er en effektiv måte å overvåke vanntapet på, og dermed få en bedre oversikt i hele distribusjonsnettet. For enkel beregning av vannbalanser og visualisering av vanntapet per distrikt kan du bruke målerne dine i kombinasjon med overvåkningsverktøyet District Analyser.

Siden alle vanndråper teller når det gjelder nøyaktig fakturering, måler flowIQ® 3200 forbruket i kommersielle installasjon med stor nøyaktighet i hele levetiden. Dette sikrer en rettferdig fakturering for kundene dine, og sikrer en fortjeneste som du kan investere i nettverket.

Kvalitet og innovasjon som fundament
Våre vannmålere bygger på vår erfaring som strekker seg lengre enn 25 år, og er basert på velprøvd teknologi for å gi vannverk de dataene de trenger for å redusere ikke-fakturert vannforbruk, sikre en rettferdig fakturering og skape en effektiv drift. Vår automatiserte prosess inkluderer omfattende testing i vårt akkrediterte laboratorium, og sikrer en konsistent høy kvalitet med hygieniske og nøyaktig kalibrerte målere med bransjens laveste feilrater.

En komplett løsning for smart vannmåling og lekkasjedeteksjon

Fjernavlesning av målere, frekvente data og en målrettet analyse skaper markante innsparinger for Tønder vannverk, Danmark.

  • €13 400/år innspart som følge av lekkasjedeteksjon
  • Lokaliseringstidspunkt per lekkasje redusert fra 10 til 1 dag

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6