flowIQ® 3100

Integrert vannmåler med høy nøyaktighet for kommersiell og industriell bruk

Måling av kommersielt og industrielt vannforbruk

Nøyaktig måling av kommersielle og industrielle vannkontoer er et nøkkelelement i å redusere mulig vanntap. Generelt sett så utgjør de kommersielle kundene bare en liten del av vannverkets kunder, men kommersielle kunder forbruker mye mer vann enn gjennomsnittshjemmet.

Forbruksmønster til kommersielle og industrielle kunder involverer ofte svingninger mellom lave strømningshastigheter og kontinuerlige høye strømningsrater. Kamstrups industrielle vannmåler flowIQ® 3100 bruker en toveis ultralydsbasert måleteknikk for å sikre at det kommersielle og industrielle vannforbruket blir målt nøyaktig både ved lave og høye strømningsrater. Siden det ikke er bevegelige deler, vil måleren opprettholde en høy og stabil nøyaktighet i hele levetiden.

Mye mer enn forbruk
Målerens intelligente alarmer gjør at du raskt og effektivt kan oppdage lekkasjer, brudd og tilfeller med omvendt strømning og forsøk på hærverk. Dette reduserer vanntapet og mulige følgeskader i distribusjonsnettet.

Holdbar vanntett konstruksjon
flowIQ® 3100 er konstruert med rør i messing eller rustfritt stål, og har en IP-68- klassifisering. Det betyr at den kan monteres i og kontinuerlig være nedsenket i vann uten at det er fare for at vannet skal kunne trenge inn i målerens display eller til de interne komponentene.

Vil du vite mer?

Klikk nedenfor for å laste ned datablad, installasjons- og brukerveiledninger, tekniske beskrivelser, brosjyrer og mer.

Kundereferanser

Smart vannmåling er en intelligent løsning som forbedrer kundeforholdene dine og optimerer driften. Det handler om kvalitetsadministrasjon, beskyttelse av inntekter, ressurshåndtering og ikke-fakturert forbruk. Om å kunne ta de rette valgene og velge de rette investeringene.

Ta et dykk i vår kundeverden, og finn inspirasjon fra kollegaer som allerede har testet våre løsninger og fått fordel av egenskapene de tilbyr.

Hold oversikt over målerdataene dine

Smartmålerne dine kan fjernavleses av READy-systemet vårt, og håndteringen av målerne og dataene skjer i READy Manager. Du får rask og enkel tilgang til forbruksdataene du trenger for å kunne gjøre en rettferdig og nøyaktig fakturering, og dataene kan også benyttes til å redusere ikke-fakturert vannforbruk, optimere driften og forbedre kundeservicen.         

Det er på tide å ta farvel

For å kunne tenke framover og gjøre klart for framtiden må vi av og til ta farvel. I dagens digitale verden, der behovet for kommunikasjon og samhandling øker dag for dag, er ikke godt lenger godt nok. Se hvorfor det er på tide å si farvel til den mekaniske vannmåleren og hallo til fordelene ved smart vannmåling.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6