MULTICAL® 21

Vannmåler for boliger

Den ideelle ultralydbaserte smarte vannmåleren for måling i boliger

Høy nøyaktighet
MULTICAL® 21 er en smart vannmåler som er basert på den siste ultralydteknologien. Måleren har ingen bevegelige deler, og opprettholder den høye nøyaktigheten gjennom hele den forventede levetiden på opptil 16 år. 
 
Måleren har en industriledende nøyaktighet ved lav strømning for å sikre at selv den minste vannmengde blir målt, helt ned til siste dråpe. Dette sikrer en rettferdig og korrekt fakturering, forbedrer datakvaliteten din og hjelper deg med å redusere ikke-fakturert vannforbruk.
 
Optimer driften og forbedre kundeservicen
MULTICAL® 21 har en integrert kommunikasjon som gir en sikker og enkel fjernavlesning uten behov for tilleggsenheter. 
 
Dette betyr at du kan ta farvel med manuelle avlesninger og estimerte beregninger. Du kan oppnå en betydelig reduksjon av tiden det tar å samle inn dataene, og unngå tidskrevende oppfølginger som følge av manglende eller unøyaktige målinger. Oppfølginger som bare forstyrrer sluttbrukerne dine. I stedet kan du flytte ressursene til mer verdiskapende aktiviteter.
Med data fra MULTICAL® 21 er du godt forberedt til å håndtere forespørsler fra kunder, og du kan gi sluttbrukerne tilgang til detaljert informasjon om deres eget forbruk. 
 
Mer enn ren forbruksmåling
Intelligente alarmer fra måleren lar deg oppdage lekkasjer, brudd og andre uregelmessigheter, slik som forsøk på sabotasje eller reversering av strømningsretningen på en rask og effektiv måte. Dette reduserer vanntapet i tillegg til alle følgeskader. 
 
Samtidig så gir MULTICAL® 21 deg muligheten til å overvåke romtemperaturen og vanntemperaturen. Dette gir deg et forhåndsvarsel om fare på grunn av eventuelle brudd som skyldes frostskader eller endringer i vannkvaliteten.
 
Intelligent konstruksjon og automatisert produksjon
MULTICAL® 21 er laget av 100 % miljøvennlige og holdbare komposittmaterialer. Måleren er helt vanntett og kan monteres uten at det er fare for inntrenging av vann eller kondens på skjermen. Vår helautomatiserte produksjonsprosess sikrer konsekvent kvalitet og hygiene samt nøyaktig kalibrerte målere.

Hvordan fungerer en ultralydbasert smart vannmåler?

MULTICAL® 21 er en ultralydbasert, smart vannmåler som er utviklet for bruk i boliger, og som er basert på Kamstrups 25 år lange erfaring med utvikling og produksjon av statiske ultralydmålere. 
 
Se videoen og lær hvordan måleren måler vannstrømningen med ultralyd og mange andre intelligente egenskaper.

Koble måleren din til tingenes internett (IoT)

Med en ny versjon av MULTICAL® 21, presenterer Kamstrup den første smartmåleren på det europeiske markedet som kombinerer den høye nøyaktigheten til ultralydmåling med framtidsrettet Sigfox-basert kommunikasjon. 
 
Den nye måleren vil være interessant for mange forsyningsleverandører som ønsker å basere sin smartmåler-strategi på en IoT-basert infrastruktur. Enten på grunn av deres forretningsbehov eller som en del av overordnet Smart City-strategi. Nye MULTICAL® 21 representerer en ny og innovativ, men likevel godt utprøvd løsning, som tar IoT for smart vannmåling fra teori til en håndfast virkelighet.
 
Ta kontakt med din lokale Kamstrup salgsingeniør for mer informasjon om den nye Sigfox-kompatible versjonen av MULTICAL® 21.

IoT og smartmåling i Antwerpen

Kontroller av nettverket, reduserte kostnader og forbedret kundeservice var nøkkelpunktene da Water-link i Antwerpen bestemte seg for å oppgradere til smarte målere fra Kamstrup og en IoT-basert infrastruktur fra Sigfox.
 
"Kamstrup er en av lederne innen IoT-løsninger for intelligent vannmåling, og gir oss den fleksibiliteten og kompatibiliteten vi trenger," sier Kurt De Nies, prosjektleder hos Water-link.

Godkjenninger Godkjenninger

MULTICAL® 21 har blitt utsatt for omfattende typetester med en målsetning om å skape en nøyaktig og pålitelig vannmåler som vil være stabil over lang tid for husholdningsforbruk:
 
MID-sertifisert i henhold til OIML R49 og ISO 4064 ● DK-0200-MI001-015 ● IP68-klassifisert ● Godkjent for drikkevann.

Produksjon Produksjon

Vannmålere fra Kamstrup er konstruert for å vare, med nøyaktig produksjon, kalibrering og testprosedyrer som sikrer en konstant høy kvalitet og en feilmargin som er tett ned mot 0 % i hele det dynamiske området. 
 
Vi gjør dette ved hjelp av:
- En robust konstruksjon
- En høyt automatisert produksjon 
- Streng toleransehåndtering
- Kalibrering og justering av database
- Test av målere med tre strømningshastigheter spredt over hele det dynamisk området

Hygiene Hygiene

Vannkvalitet og renheten i distribusjonssystemene for vann har fått en økt oppmerksomhet i de siste årene, og da som et middel for å forhindre sykdommer som skyldes vannbårne bakterier. 
 
Det å redusere faren for bakteriell forurensning av vannforsyningen gjennom vannmålerne krever at hele kjeden, fra produksjon til installasjon, sikres. Derfor betrakter vi sikkerhet og hygiene som områder med høy prioritet, både når det gjelder utviklingen og produksjonen av smarte vannmålere. Våre målere er godkjent for bruk med drikkevann, og desinfiseres, tørkes og pakkes i en lufttett innpakning. I tillegg tester vi hele tiden for å se hvor effektiv desinfiseringen er. 

Alle disse trinnene utføres for å sikre at målerne kan monteres trygt når de forlater våre produksjonsanlegg, og at de ikke er utsatt for miljømessige påvirkninger før de tas i bruk.

Design og konstruksjon Design og konstruksjon

Alle vannmålere fra Kamstrup er statiske målere som er basert på ultralydteknologi. De har ingen bevegelige deler, og er motstandsdyktige mot slitasje og mineraler og andre fremmedelementer i vannet. 
 
Mindre målere lages av miljøvennlige og holdbare komposittmaterialer, mens større målere lages av miljøvennlig messing eller rustfritt stål. Målernes kapslinger er vakuumforseglet og helt vanntett.  Målerne er egnet for montering både uten- og innendørs, samt i kummer. De kan monteres både vertikalt og horisontalt, uavhengig av røropplegget og installasjonsbetingelsene.

Tekniske opplysninger

Ønsker du mer detaljert informasjon? Klikk på knappen nedenfor for å finne nedlastbare dataark, håndbøker og brosjyrer for dette produktet.

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.