Distriktsmåling

MAG8000 og READy Gateway

Vannmåling for seksjonsovervåkning og distriktsmåling

Type

Magnetisk induktiv

Størrelse

63...40 715 m3/h

Konstruksjon

Metall

Kommunikasjon

Trådløst M-Bus, READy nettverksavlesning

Godkjent


  • MID-sertifisert
  • OIML R49

Øk kunnskapen din om distribusjonsnettverket

Analyse av vanntap og forbruk nattestid med distriktsmåling

En Kamstrup-løsning for distrikts- og seksjonsmåling består av en magnetisk induktiv vannmåler (Siemens MAG8000) som er koblet til en READy Gateway kommunikasjonsenhet fra Kamstrup. Denne løsningen gir deg muligheten til å dele distribusjonsnettverket inn i seksjoner og analysere vanntapet og forbruket nattestid m.m.

Kommunikasjon
Kommunikasjonsenheten inneholder den samme radioteknologien som Kamstrups målere. Data sendes over et READy-nettverk sammen med forbruksdata fra vannverkets andre målere. Dataene er fortløpende tilgjengelig i READy Manager for videre behandling og analyse. Dataoverføringen kan skje så ofte som hvert 5 minutt for å sikre et tilstrekkelig datanivå for å støtte kontinuerlig optimering og feilsøking.

Høy kvalitet og nøyaktighet

En av de mange fordelene er at vannmåleren har denne samme nøyaktigheten i løpet av hele levetiden. En lav startstrømning sikrer en presis måling selv om vannstrømningen er lav. Dette gjør blant annet at vannmåleren er egnet for analyse av forbruket nattestid.

Denne løsningen er konstruert for å beskytte mot vanninnsig. Derfor er måleren egnet i brønner som er fylt med vann.

Måleren er en statisk måler uten bevegelige deler, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot sedimenter og partikler i vannet. Dette sikrer en lang levetid, høy nøyaktighet og presisjon. 

Enkel fjernavlesning med READy

Distriktsmåleren leses av automatisk via READy-nettverket sammen med resten av målerne og sikrer derfor at du alltid har tilgang til oppdaterte data.

READy er en moderne og effektiv løsning for fjernavlesning av smartmålere. Med READy får du et enkelt oppsett, full fleksibilitet uten store investeringer og et nettverk som kan utvides avhengig av dine behov. 

Få oversikten med READy Manager

Sammen med forbruksdata fra vannverkets andre målere, vil dataene fra distriktsmåleren automatisk bli importert inn i READy Manager hvor de er tilgjengelige for vannverket.

READy Manager har et bredt sett med verktøy, alle tilpasset det moderne vannverket. Verktøy som kan hjelpe deg med å få oversikt og utnytte målerdataene fullt ut.
Med READy Manager får du tilgang til:
  • Kunnskap om størrelsen på vanntapet
  • Trykkovervåkning
  • Visualisering av forbruket med alarmer
  • Prioriterte avlesninger hvert 5 minutt på opp til 50 målere

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.