Systemoversikt

Utviklet for maksimal fleksibilitet og nye bedrifter

OMNIA-smartnettplattformen tilbyr høy fleksibilitet i systemet og kan enkelt integreres med andre systemer. Den omfatter kjerneelementer som er avgjørende
 for alle tjenesteleverandører – smartmålere, infrastruktur for kommunikasjon, administrasjon av målerdata og smartnettmuligheter – og er i overensstemmelse med europeiske standarder.

OMNIA Suite er vårt svar når det kommer til optimalisering av nettet. OMNIA Suite er en komplett smartnettplattform som tilbyr smart teknologi, støtte og kunnskap.

Den består av smartmålere, nettverkskommunikasjon, administrasjon av målerdata og smartnettfunksjoner som er skreddersydd tjenesteleverandørene i dag.
Som en ekte multitjenesteplattform integrerer systemet alle forsyningstyper – strøm, vann, gass, oppvarming og kjøling – og all moderne kommunikasjonsteknologi. 

OMNIA er en løsning med åpen standard og høy ytelse, i samsvar med internasjonale markedskrav og lovpålagte krav, og som støtter nye energiforsyningskilder.

OMNIA Suite gir muligheter for overvåkning av understasjoner, kvalitetsprofiler for spenning og registrering av total harmonisk forvrengning fra hvert målingspunkt, noe som gir rutenettets eier en unik innsikt i distribusjonsnettet. Umiddelbart etter installasjon vil måleren kommunisere identiteten sin til den overordnede delen av systemet. Den forbedrede intelligensen til målere og konsentratorer sørger for rask respons samt en høy datafrekvens fra nett med lav spenning.

Overvåking av lavspenningsnettet

Varierende strømforbruk, generering av fornybar strøm og mer. Detaljert innsikt i hvordan lavspenningsnettet spiller en viktig rolle i håndteringen av vår tids energiutfordringer og sikrer en pålitelig levering av strøm med høy kvalitet. OMNIGRID gjør at leverandørene får de dataene de trenger fra nettet for å kunne operere mer effektivt, foreta intelligente investeringer og redusere vedlikeholdskostnadene.

Optimalisering av nett

Støttet av OMNIA

Optimalisering av nettet er prosessen med å lage distribusjonsnettet så bra som mulig. Et optimalisert nett er nødvendig for å håndtere moderne energiutfordringer og levere fordelene med bedre effektivitet, pålitelighet og sikkerhet for effektlevering og -bruk. Derfor har

optimalisering av nettet blitt et kjerneelement for bygging og administrasjon av en pålitelig, intelligent og fremtidssikker kraftforsyning.

Hos Kamstrup tror vi nøkkelen til optimalisering av nettet er å forstå distribusjonsnettet og å følge godt med på det. Datakvaliteten

og datafrekvensen er de mest grunnleggende forutsetningene for et velfungerende smartnett. Dette er grunnen til at vi fokuserer på et system med stabil, høy ytelse. Våre tidligere prosjekter bekrefter at trådløs teknologi gir en ekstremt høy suksessrate når det kommer til måleravlesningene.

OMNIA er et system med høy ytelse som er i stand til å levere data i sanntid fra alle forbrukere og fra de ytterste deler av nett med lav spenning, noe som gjør at du kan lage presise estimater og diagnostikk for å optimalisere nettets ytelse og gjennomføre målrettet feilsøking og målrettede investeringer.

Har du vurdert hva det beste oppsettet ditt er under drift?

- Hvordan kan du sikre en høy ytelse?
- Hvordan kan du vedlikeholde de nødvendige høye datasikkerhetsnivåene?
- Har du de nødvendige ressursene og kompetanse?
- Har du det nødvendige IT-oppsettet?
- Hvordan får du hjelp til de daglige utfordringene?

Vi kan levere alt fra grunnleggende kundestøtte til en komplett tjenesteløsning.

Ønsker du å vite mer om Kamstrup som en tjenestepartner?

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.