Den enkle måten for smart måling av vann og varme

READy - nettverksavlesning

READy er en unik løsning for fjernavlesning av målere og optimalisering av distribusjonsnettverket

READy er en effektiv løsning for fjernavlesning av intelligente vann- og varmemålere. Du får rask og enkel tilgang til forbruksdataene, og systemet gir deg tilgang til verktøy for analysering og optimalisering av distribusjonsnettverket ditt.

READy støtter både trådløs avlesning av målere og avlesning av kabeltilkoblede målere i en trådbasert M-Bus-system. 

Avhengig av behovene dine så kan fjernavlesningen av målerne dine med READy-systemet utføres på to måter.

Du kan lese av målerne på smarttelefonen din mens du kjører gjennom leveringsområdet. Du kan også velge automatisk avlesning av målerne daglig eller på timesbasis gjennom et nettverk av en eller flere faste datainnsamlingsenheter.
Et READy-system kan enkelt justeres til forskjellige behov, og det kan utvides etter hvert som behovene dine endrer seg. Hvis du har valgt mobil måleravlesning, er det derfor enkelt å oppgradere og utvide nettverket. Ett område om gangen, eller alle områder samtidig.

Uansett om du velger en løsning for avlesning via mobil eller nett, får du direkte tilgang til support, og målerdata lagres trygt hos Kamstrup.

Enkel dokumentasjon av målerbytte

Slutt på penn og papir for dokumentasjon av målerbytte. Eliminer risikoen for menneskelige feil og sikre korrekt håndtering av data og svært sikker datalagring med målerbytte-modulen. Med den kan du lagre historiske data, viktige kommentarer og bilder for et bestemt målerbytte i READy Manager. Målerbytte-modulen reduserer med andre ord arbeidsbelastningen din og garanterer sporbarhet for hele prosessen med bytte av målere.

Den enkle måten for smart måling av vann og varme

Det trenger ikke være vanskelig å komme i gang med smartmåling.

Med READy smartmålersystem kan du ta farvel med manuelle avlesninger, rapportering via internett og estimerte beregninger. Nå kan du selv lese av forbruksdata automatisk, uten å forstyrre forbrukerne.

"Vi kan plutselig starte å bruke data fra målerne til mer enn bare fakturering. Nå kan vi analysere, feilsøke og finne forbedringspotensialer som vi tidligere ikke var i stand til", Marc Roar Hintze, adm. dir. i Assens fjernvarme.

Designet for "DIY"

Det er enkelt å komme i gang med READy nettverksavlesning.

Innsamlingsenheten er enkel å installere og leveres med instruksjoner som sikrer at enheten blir riktig installert første gang.

En datainnsamlingsenhet kan bestå av en M-Bus master eller av en eller flere antenner som fanger opp signalet fra målerne, og en konsentrator, som sender målerdata til READy Manager.

Test det før du forlater anlegget

Du kan kontrollere hvilke målere som konsentratoren kan lese ved å bruke et mobilt, optimalisert nettsted og skrive inn serienummeret.

Når du installerer nye målere, kan du kontrollere at de kan leses av systemet på samme sted før du forlater stedet - på denne måten du aldri trenger forstyrre forbrukerne mer enn én gang.

Optimal utnyttelse av målerdata med READy Manager

Uansett om du velger mobil eller nettverksbasert fjernavlesning. Oppgaven med å håndtere målerne og målerdataene administreres av dataprogrammet READy Manager. READy Manager har et enkelt brukergrensesnitt med en startskjerm og ikonbasert navigering. Dette gjør programmet intuitivt og enkelt i bruk.

READy Manager støtter mange forskjellige dataformater, og har en fleksibel import og eksport av data. Det er enkelt å integrere en eksisterende kundedatabase i systemet. Forbruksdata kan eksporteres til faktureringssystemet eller en epost etter behov, enten manuelt eller via automatiserte kommandoer.

Smartmåling dreier seg om så mye mer en forbruksdata. Optimal utnyttelse av dataene avhenger av hvordan de presenteres og brukes. Derfor tilbyr READy Manager et bredt utvalg av verktøy som er utviklet for moderne anlegg. Data som gir deg en oversikt over målerdataene dine og hjelper deg med å utnytte de best mulig.
Du kan for eksempel øke avlesningsintervallet på strategisk viktige målere for å skape et mer nyansert bilde, og du kan lese av opp til 50 målere hvert 5 minutt. For å få en oversikt over forbruket og andre parametre i forskjellige deler av distribusjonsnettverket kan du gruppere målerne i READy Manager. Du kan opprette grupper basert på geografi eller så kan du opprette grupper av kunder som du ønsker å følge forbruket på nøye.

I tillegg kan READy Manager visualisere dataene fra målerne som et stolpediagram, og forbruket kan koblet til alarmer eller informasjonskoder. Dette gjør det enklere å sammenligne forbruket til forskjellige målere og identifisere lekkasjer, dårlige kjølere og andre uregelmessigheter i distribusjonsnettverket eller hos sluttbrukeren.   

Vannverkene kan også få et overblikk over vanntapet i distribusjonsnettverket, og det er mulig å overvåke trykket slik at man vet om trykket er optimalt i alle deler av distribusjonsnettverket.

Ekstern konfigurering av måleren og fjernavlesning av loggen

Med READy er det nå mulig å konfigurere støttede målere, slik som MULTICAL® 403, eksternt med den innebygde 1½-veis kommunikasjonen. Dette betyr at du kan oppdatere målerne med nye innstillinger fra utsiden av huset ved hjelp av READy-appen på smarttelefonen din. Du trenger ikke forstyrre kundene og unngår logistiske problemer rundt det å få tilgang til måleren.

Med READy-appen kan du sette opp pulsinnganger og justere parametre som tariffer, loggintervaller og mer. Du kan også endre hvilken informasjon måleren overfører i datapakken. Derfor kan målerens innstillinger endres kontinuerlig etter hvert som leverandørens behov for data og fakturering endres.

1½-veis-teknologien lar deg også fjernavlese målerens logg. Loggen kan leses av fra utsiden av huset ved hjelp av READy-appen. Dette lar deg undersøke unormale forbruksmønster uten at du må forstyrre kunden unødvendig.  

Nye muligheter for optimalisering med READy

Et felles fokus på den best mulige bruken av ressursene og god kundeservice la grunnlaget for at to leverandører valgte å samarbeide om nettverksbasert avlesning av vann- og fjernvarmemålere via READy. 

I tillegg til at kostnadene ved implementering av radionettverket ble halvert, så resulterte samarbeidet i at fordelene med løsningen ble doblet.

Tekniske opplysninger

For mer detaljert informasjon klikker du på knappen under for å laste ned gratis datablad, håndbøker og brosjyrer om READy.


Kontakt oss

Detaljer om din forespørsel
Emne *
* Please select a subject
Interesse *
* Please select one or more areas
* Fortell oss hvorfor du kontakter oss
* Navn er obligatorisk * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* E-post er obligatorisk * Please enter a valid email
* Firmanavn er obligatorisk * Selskapsbeskrivelsen er ugyldig
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.