Høy ytelse og lave kostnader

Smartmåling av varme, kjøling og vann

Selvkonfigurerende radionettverk støtter digitalisering av forsyninger. Tilegnelse av sanntidsinformasjon fra konsumentenes målere muliggjør analyser av netter og detektering av lekkasjer.
Via det selvkonfigurerende radionettet kan energimålerne fungere som monitoreringsenheter i nettet som gir forsyningsselskapet informasjon om nettets ytelse og energieffektivitet.
Eksemplene våre viser hvordan forsyningsselskapene tjener på bruk av selvkonfigurerende radionett.
 

Multiforsyningskapasitet

Selvkonfigurerende radionett er infrastruktur som er bygget for fjerninnsamling av data fra multiforsyningsmålere, inklusive varme, kjøling, vann, gass og elektrisitet. Via sin toveis kommunikasjon kommuniserer nettverket med ulike målertyper og fabrikater.

Skalerbar løsning

Selvkonfigurerende radionettverk vil være attraktivt for forsyningsselskaper og eiendomsselskaper som følge av at nettverket er så enkelt, stabilt og at det kan utvides uten avbrudd. Det er en meget skalerbar løsning, som krever liten arbeidstid å betjene.

Bedre stabilitet

Automatisk om-ruting av datakommunikasjonen sikrer en høy ytelse.

Energimålerne fra Kamstrup har radiomoduler som muliggjør umiddelbar kommunikasjon med nettet og fjernavlesning. Hver måler fungerer som en node i nettet som mottar og sender data, og fungerer uavhengig av andre målere. Selv om en måler fjernes, om-ruter nettet automatisk datakommunikasjonen, og hvis det tilføyes en måler, assisterer det

med å sende informasjonen. Den robuste datainnsamlingen gir nettet en generell pålitelighet. 

Selvkonfigurerende radionettverk yter en høy og konstant ytelse uavhengig av forstyrrelser i kommunikasjonsrutene, så som at en måler tilføyes, fjernes eller flyttes. Sammen med den motstandskraften mot nettverksutfall og interferens, gir Kamstrups radionettverk bedre stabilitet og ytelse, samtidig med at forvaltningskostnadene faller.

Teknisk informasjon


Ser du etter mer detaljert informasjon? Klikk på knappen nedenfor for å finne datablader, manualer og brosjyrer relatert til dette produktet som kan lastes ned gratis.

Du kan også gå direkte til products.kamstrup.com for å se alle produktene.

Kamstrup har dokumentert erfaring med utvikling av målesystemer basert på kommunikasjon via selvkonfigurerende radionettverk siden 2002.

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.