Analyser for smart vannmåling

Water Intelligence & Incidents

Få mest mulig ut av dine målerdata

Verdien av dine smarte målerdata er mye mer enn bare nøyaktig fakturering. Utfordringen så langt har vært å utnytte dataene til sitt fulle potensiale, men med riktig verktøy, kan du gjøre nettopp dette og forvandle dine målerdata til beslutningsgrunnlag.

Kamstrups analyseplattform for vannverk består av de to systemene: Water Intelligence og Incidents. 

Ved hjelp av disse kan du faktisk gå fra å forestille deg “Hva om” til å vite “Hvordan”. 

Dine målerdata blir automatisk organisert, visualisert og analysert for å gi deg full oversikt over ditt distribusjonsnett, og for å gi deg den kunnskapen du trenger for å kunne bruke ressursene dine der de behøves.

Water Intelligence

Bruk av data til verdiskapning og oversikt

Water Intelligence tilbyr en enestående oversikt over de forskjellige distriktene dine med detaljert informasjon om innløpstrømning, forbruk og vanntap. Du kan følge utviklingen nøye, styre dine ressurser og reagere så snart vanntapet øker i ett distrikt.

En komplett oversikt over vanntapet i ditt nettverk

Et kart over ditt leveringsområde gir en kontinuerlig oversikt over vanntapet i hele distribusjonsnettet ditt. Intuitiv fargekoding av distriktene dine viser umiddelbart statusen deres basert på dine forhåndsdefinerte grenseverdier for akseptabelt vanntap. Dette gjør at du kan utføre en målrettet lekkasjedeteksjon, slik at du kan reagere i løpet av timer og ikke dager. 

Kontinuerlig overvåkning og daglige vannbalanser gjør at du også kan følge utviklinger, og oppdage mindre lekkasjer før de utvikler seg til større brudd.

Detaljert innsikt i hvert enkelt distrikt

For hvert av distriktene dine kan du gå inn i en detaljert oversikt over det leverte og brukte volumet samt vanntapet.

Velg og bytt mellom visninger basert på data fra de siste 24 timene, de siste 7 dagene, den siste måneden, eller spesifiser tidsperioden du ønsker å undersøke nærmere.

Den detaljerte oversikten lar deg spore vanntapet i et distrikt, og i mange tilfeller kan den også hjelpe deg med å finne årsaken til vanntapet. Hvis du også har tilgang til Incidents-systemet, kan du også konfigurere alarmer slik at du blir varslet automatisk hvis vanntapet i et distrikt øker utover en forhåndsdefinert grenseverdi.

"Muligheten vi nå har fått gjør at vi kan utnytte dataene til å finne vanntap som ikke er relatert til problemer i en husholdning. Dette fører til at vi både sparer penger, og får en enklere jobb."

Anne Lyndorff Hovmøller, Assens vannverk.

Finn lekkasjen

Ikke-fakturerbart vann er en stor utfordring for vannverk over hele verden. For å finne lekkasjen, må du vite hva som faktisk foregår i distribusjonsnettet ditt.

Og med rett kunnskap til rett tid, blir kampen din for å redusere ikke-fakturerbart vann og vanntap mye enklere og mer effektiv. Smart vannmåling lyser opp distribusjonsnettet ditt og lar deg lokalisere forskjellig ikke-fakturerbart vann og redusere vanntapet ditt. 

Se på filmen vår og lær hvordan smart vannmåling kan være et effektivt verktøy i kampen for å finne lekkasjen.

Incidents

Incidents overvåker kontinuerlig distribusjonsnettet ditt - slik at du slipper. Du får et effektivt scenario management og informasjon om de forskjellige digitale scenariene i distribusjonsnettet ditt som krever din oppmerksomhet, som for eksempel lekkasjer, tørre målere, sabotasjeforsøk og mer. 

Følg med på distribusjonsnettet ditt - selv når du ikke ser på

Incidents gir deg en komplett oversikt over de forskjellige digitale scenariene i ditt distribusjonsnett - og verktøyet for å prioritere og ta hånd om dem. 

Alle scenarier viser på et kart for å gjøre det enkelt for deg å holde deg oppdatert på aktuell status på distribusjonsnettet ditt og prioritere hvilke scenarier som må tas hånd om. Du finner uregelmessigheter tidligere, tar tak i dem tidligere og reduserer følgeskadene.

Scenariene som inkluderes kan være alarmer, meldinger og info-koder fra støttede smarte målere, sensorer og pumper. Scenariene kan til og med inkludere alarmer generert fra Water Intelligence hvis vanntapet i ett av dine distrikter øker over tidligere satt grenseverdi.

Incidents gir deg verktøyet du trenger for å ta deg av scenarier i ditt leveringsområde

Du kan tilordne scenarier til medlemmer av teamet ditt for ytterligere undersøkelser og en “kvittering” funksjon sørger for at alle scenarier tas hånd om.

Kommentarer kan legges til de forskjellige scenariene for å

sikre at viktig informasjon blir delt, lagret og kan hentes frem igjen ved behov. 

Du kan også “slumre” en hendelse hvis undersøkelsen din viser at hendelsen er en falsk positiv. Dette sikrer at du kan fjerne irrelevante scenarier, unngå overflod av informasjon og få en forståelig oversikt over scenariene som krever din oppmerksomhet.

Du har kontrollen
For å være sikker på at du kan reagere så snart et kritisk scenario, som et stort brudd, oppstår i distribusjonsnettet ditt, kan du sette opp alarmer og bli varslet enten via epost eller tekstmelding. Du bestemmer graderingen av scenariene og du kan sortere dem etter alvorlighet, type, tid, aktiv eller historisk og om de har blitt kvittert. Du kan til og med sette opp en permanent overvåking av strategisk viktige målere, og sette opp ulike regler for hvordan du ønsker å bli varslet for forskjellige typer scenarier.

Dette sikrer at du kun mottar informasjon om relevante scenarier og at du kan stole på at distribusjonsnettet ditt blir overvåket - selv når du ikke ser på.

Hvordan måleravlesing påvirker verdien av dine data

Hyppige måleravlesinger øker den potensielle verdien av dine målerdata. 

Både Incidents og Water Intelligence kan brukes av vannverk som avleser sine målere via ‘READy Mobile’ avlesning eller ‘READy Network’. Basert på ‘drive-by’ avlesning annenhver måned, kan de støtte din daglige beslutningstaking. Men desto oftere du leser av dine målere, desto større verdier vil du kunne realisere i form av å optimalisere driften og redusere ditt ikke-fakturerbare vann og vanntap.

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.