Så mye mer enn forbruksmåling

READy Manager

Optimal utnyttelse av målerdata med READy Manager

Når du har et READy-system så håndteres målerne dine og dataene fra disse av dataprogrammet READy Manager. Uansett om måleravlesningen utføres via mobil fjernavlesning eller over et nettverk.

Måling og fakturering av forbruk er viktige oppgaver for ethvert vannverk. Men smart avlesning av vannforbruket er ikke bare et spørsmål om økt nøyaktighet og korrekt fakturering. Det dreier seg også om å utvikle og forbedre forholdet til kunden. Det dreier seg om optimalisering av driften, kvalitetskontroll, sikre omsetningen, ressurshåndtering og mye mer.

Det handler om å være i stand til å ta de rette valgene og investeringene basert på mer enn bare estimater og teoretiske modeller. 
Målerdata kan brukes til mye mer enn nøyaktig fakturering. Økt kunnskap om distribusjonsnettverket og en forbedret utnyttelse av dataene kan gi deg en fortløpende tilgang til oppdatert kunnskap om forbruk, kjøling, trykk og ikke-fakturert forbruk, i tillegg til verktøyene for å gjøre denne kunnskapen om til konkrete forbedringer, energioptimaliseringer, redusert vanntap og færre skader.

Med andre ord, intelligent feilsøking og optimering av nettverket ditt.

Med en smart målerløsning fra Kamstrup vil du få lett tilgang til alle dine data, inkludert en serie med verktøy som vil hjelpe deg være proaktiv i planleggingen av det daglige arbeidet. I tillegg vil du få nøyaktige avlesninger som du kan bruke til en korrekt fakturering av kundene.

Komme i gang

READy Manager har et enkelt brukergrensesnitt med en startskjerm og ikonbasert navigasjon, noe som gjør programmet intuitivt og enkelt å bruke.

READy Manager støtter mange forskjellige dataformater, og har en fleksibel import og eksport av data. Det er enkelt å integrere en eksisterende kundedatabase i systemet. Forbruksdata kan eksporteres til faktureringssystemet eller en epost etter behov, enten manuelt eller via automatiserte kommandoer.

Intelligent feilsøking og optimalisering av distribusjonsnettverket

Smartmåling dreier seg om så mye mer enn forbruksdata. Optimal utnyttelse av dataene avhenger av hvordan de presenteres og brukes. Derfor tilbyr READy Manager et bredt utvalg av verktøy som er utviklet for moderne anlegg. Data som gir deg en oversikt over målerdataene dine og hjelper deg med å utnytte de best mulig.

Fokuser feilsøkingen og optimaliseringen
For å få en oversikt over forbruket og andre parametre i forskjellige deler av distribusjonsnettverket kan du gruppere målerne i READy Manager. Du kan opprette grupper basert på geografi eller så kan du opprette grupper av kunder som du ønsker å følge forbruket på nøye.
I enkelte tilfeller kan det være fordelaktig å ha tilgang til mer frekvente data med svært kort avlesningsintervall for å få tilgang til den nødvendige informasjonen.

Dermed kan du i READy Manager oppgradere opp til 50 strategisk viktige målere til prioritetsmålere som vil bli lest av med 5-minutters intervaller. Prioritetsmålerne kan enten være vanlige husholdningsmålere, større strømnings- og distriktsmålere eller trykkmålere. Du kan fortløpende endre hvilke målere som skal være prioritetsmålere hvis analysebehovene dine endrer seg.
Få det store overblikket
I tillegg kan READy Manager visualisere dataene fra målerne som et stolpediagram, og forbruket kan koblet til alarmer eller informasjonskoder. Dette gjør det enklere å sammenligne forbruket til forskjellige målere og identifisere lekkasjer, dårlige kjølere og andre uregelmessigheter i distribusjonsnettverket eller hos sluttbrukeren.   

Når hendelsene som fører til skade eller lekkasje er kjent, kan starttiden og plasseringen enklere bli identifisert, og dermed kan problemet bli korrigert tidligere slik at vanntapet reduseres.

Fjernavlesning med READy

For at du skal kunne få full tilgang til de mange mulighetene for analyse og optimalisering med READy Manager, må målerne dine leses av ved hjelp av et READy-nettverk. 

Med en READy nettverksavlesning avleses alle målerne dine automatisk på daglig eller timebasis av en eller flere permanente datainnsamlingsenheter. 
En datainnsamlingsenhet består av en eller to antenner som samler inn dataene fra målerne og en konsentrator som sender dataene til din READy Manager. 

"Vi kan plutselig starte å bruke data fra målerne til mer enn bare fakturering. Nå kan vi analysere, feilsøke og finne forbedringspotensialer som vi tidligere ikke var i stand til", Marc Roar Hintze, adm. dir. i Assens fjernvarme.

Håndter vanntapet ditt

READy Manager inkluderer en effektiv analyse av vanntap som fortløpende holder deg oppdatert om vanntapet i hele nettverket, eller i utvalgte områder. I stedet for en årlig beregning av vanntapet får du nå en løpende beregning av vanntapet, slik at du kan reagere så snart tendensen i området stiger. 

Du kan oppdage lekkasjer og skader mye raskere, og dermed begrenser du mengden ikke-fakturert forbruk. Ved å sammenligne vanntapet fra forskjellige seksjoner, kan READy Manager også brukes til å fokusere et aktivt lekkasjesøk, og gi et grunnlag for prioritering og dimensjonering når distribusjonsnettverket skal renoveres. Dermed kan du handle der det er mest behov for det, og der det vil skape mest verdi for både vannverket og kundene.

Måling og optimering av trykket skaper store fordeler

Det generelle trykket og antallet trykksjokk i distribusjonsnettverket påvirker både hvor mye energi som benyttes til pumping av vann i tillegg til antallet lekkasjer og skader. Det er en klar sammenheng mellom det maksimale trykket og antallet rørbrudd. På tross av dette er kunnskapen om trykket ofte begrenset til informasjon om tappetrykket kombinert med sporadiske målinger.

Med et READy-nettverk og et antall Kamstrup PressureSensors kan du samle inn informasjon om trykket i distribusjonsnettverket dit og dermed skaffe deg verdifull kunnskap om potensialet for optimalisering av trykket.

Ofte vil det være mulig, enten i enkelte tidsperioder eller permanent, å redusere det generelle trykket i nettverket. Dette vil skape merkbare fordeler i form av lavere drifts- og strømkostnader i tillegg til redusert vanntap. Ved å redusere trykket og trykksjokkene i nettverket vil det generelle stresset (slitasjen) i distribusjonsnettverket bli redusert, og dette vil øke levetiden til komponentene. 

Kontakt oss

Detaljer om din forespørsel
Emne *
* Please select a subject
Interesse *
* Please select one or more areas
* Fortell oss hvorfor du kontakter oss
* Navn er obligatorisk * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* E-post er obligatorisk * Please enter a valid email
* Firmanavn er obligatorisk * Selskapsbeskrivelsen er ugyldig
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.