Ultralydsbasert måler

Varmemåleren har et totalt dynamisk område på 1600:1 fra metning til oppstart, et godkjent dynamisk område på 250:1 (qp:qi) , og et målerprogram med en nominell strømning fra qp 0,6 til 15 m3/t. Dette gir deg fordelen med at du kan måle ethvert tenkbart forbruk, og dermed kan du redusere tapet av distribuert energi.