Temperaturområde

Kalkulator:
Temperaturområde θ: 2 °C… 180 °C 
Differensialtemperatur-område ΔΘ: 3 K…178 K

Strømningssensor:
Temperaturområde θq: 2 °C…130 °C

Temperatursensorsett:
Temperaturområde θ: 2 °C…150 °C
Differensialtemperatur-område ΔΘ: 3 K…140 K

Det store temperaturområdet gjør at du kan benytte MULTICAL® 403 i hele distribusjonsnettet, og dermed kan du greie deg med bare en type måler, uavhengig av om den er plassert i en understasjon, brukes industrielt eller i et privat hjem.