Øyeblikkelig tilgang til data

Glem at du trengte å ha direkte tilgang til en måler for å kunne lese av dataloggeren. Kamstrups MULTICAL® 403 har full støtte for fjernavlesning slik at du kan øke faktureringstempoet, og fjerner behovet for tidkrevende manuell avlesning. Du får øyeblikkelig tilgang til informasjonen du trenger for å kunne analysere og optimere bruken.