Datalogger

Den integrerte dataloggeren er programmerbar, slik at du kan få verdier per år, måned, dag, time eller minutt. Du trenger bare bestemme hvilke data du trenger og i hvilke intervaller. Den ultralydsbaserte varmemåleren MULTICAL® 403 inneholder et permanent minne (EEPROM) hvor verdiene fra forskjellige datalogger lagres.

Dette gir deg fordelen av et omfattende sett med informasjon for fakturering, energi og diagnostisk effektivitet. Derfor kan du utføre en effektiv analyse og diagnostisering av bruksområdene dine for raskere identifikasjon av lastprofiler, feil, og inkonsekvenser.