Intelligente vannløsninger gir energibesparelser på 15 %.

Skanderborg forsyningsselskap, Danmark

Smartmåling forbedrer Skanderborg
forsyningsselskaps moderniseringsmål

Økt bunnlinje med målere fra Kamstrup

Skanderborg forsyningsselskap, den kommunale vannleverandøren og avløpshåndteringsselskapet i sentral-Danmark, har en ambisiøs visjon: å være landets mest moderne vannverk innen 2017.

For å nå dette målet utviklet de nye prosesser som vil forbedre deres daglige effektivitet, samtidig som de støtter deres strategiske visjon. I tillegg ønsket forsyningsselskapet å øke sitt fokus på å få den beste servicen til sine kunder. Et naturlig første trinn i denne prosessen var å investere i intelligente vannmålere fra Kamstrup.

Kost-nytteanalyser viser betydelig kostnadsreduksjon

I forkant av denne beslutningen gjennomførte Skanderborg forsyningsselskap en grundig kost-nytteanalyse av mekaniske vannmålere i forhold til intelligente, statiske målere. Som med alle nye målerutskiftninger, er kostnadene for installasjon den samme for begge målertypene.

Hovedforskjellen i kostnader mellom de to målertypene ligger i opprinnelig anskaffelseskost og driftskostnader. Mens statiske målere har en høyere anskaffelseskost, gir de betydelige besparelser i driftskostnadene. Siden driftskostnadene gjentas år etter år, er intelligente målere en bedre investering for selskapet på sikt.

"På tross av høyere pris per vannmåler, sparer vi penger på lang sikt", sier Skanderborg forsyningsselskaps CEO Jens Bastrup. "Besparelsene oppnås primært gjennom innsamling av data og lengre levetid på vannmåleren, noe som igjen reduserer kostnadene for å skifte måleren."

"Datainnsamling i sann tid gir et tydeligere bilde av vannforbruket. Dette gjør det mulig for oss å optimere forsyningen og redusere energiforbruket, og dermed også CO2-utslippene. Totalt har vi klart å redusere energiforbruket med 15 prosent ved vårt største vannverk. I nasjonal sammenheng tilsvarer energibesparelsene forbruket i en mellomstor dansk by, som f.eks. Skive,"

- CEO, Jens Bastrup i Skanderborg Supply Company.

Ulemper med tradisjonelle vannmålere

Tidligere baserte Skanderborg forsyningsselskap seg på at kundene deres sendte inn korrekte forbruksdata til riktig tid. Dette ga rom for tilfeldige feil og manglende data. I tillegg ga ikke metoden som ble brukt tidligere nødvendig informasjon om vannforbruket og tapene, noe som er nødvendig for at man skal kunne evaluere og optimalisere driftseffektiviteten.

Datatransparens med fjernavlesning av målere

Data fra MULTICAL® 21 vannmålere samles inn ved bruk av "drive-by" radioteknologi. Dette gir selskapet flere fordeler. De trenger ikke lenger være avhengig av at kunden leser av måleren riktig, og man slipper å forstyrre dem for å anskaffe forbruksdata. Når Skanderborg forsyningsselskap ønsker å samle inn målerdata, kjører de bare forbi huset hvor måleren er installert.

Dataene samles inn automatisk og overføres til faktureringsprogrammet.

Denne løsningen ga selskapet en vesentlig besparelse i både tidsforbruk og penger. I tillegg er innsamlede data mer detaljerte enn det forbrukeren kan oppgi. Innsamlede data inneholder informasjon om lekkasjer og brudd, samt høyeste og laveste forbruk, slik at Skanderborg forsyningsselskap kan forstå kundenes vannforbruk og vaner, for derigjennom å være bedre forberedt i fremtiden.

“Smartmåling hjelper oss med et av våre fokusområder: Kundetilfredshet. Vi kan hjelpe kundene med å identifisere lekkasjer og hjelpe dem med å redusere vannforbruket og spare penger,” sier Bastrup.

Sammen med Kamstrup har Skanderborg forsyningsselskap studert hvordan de kan maksimere bruken av innsamlede data via smartmåling – både når det gjelder kundetilfredshet og forbedret ytelse. Løsningen ga både Skanderborg forsyningsselskap, kundene og miljøet en gevinst.

"Vi kan hjelpe kundene våre med å identifisere lekkasjer slik at de får redusert vannforbruket sitt og sparer penger"

Faktaboks

Kunde: Skanderborg forsyningsselskap

Målerpunkter: 6000

Løsning: MULTICAL® 21

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.