Massiv utrulling av smartmålere med et fokus på detaljene

Radius, en del av Ørsted Group, Danmark

Helt siden starten har "planlegging" vært det viktigste nøkkelordet for samarbeidet mellom Kamstrup og Radius når det gjelder utrulling og drift av 1 million fjernavleste strømmåler. Det har sørget for at prosjektet har fulgt planen, både med tanke på tiden og budsjettet, på tross av den enorme størrelsen og kompleksiteten. Med en fot allerede plantet i driftsfasen, jobber Radius nå med å maksimere verdiene til den store mengden med målerdata.

Med mindre enn en tiendedel av målerne igjen å bytte, så går det danske energiselskapet Radius inn i den siste fasen av Europas største smartmålingsprosjekt. Men det er ikke bare størrelsen til prosjektet som gjør at det skiller seg ut. Takket være den ekstremt nøye forberedelsen så går prosjektet helt etter planen, både med tanke på tiden, budsjettet og sikkerhetsnivået, og dette er tre av Radius' primære suksesskriterier for prosjektet. Dette skyldes i stor del den omfattende og nøyaktige planleggingen, som var en del av anbudet.

"Nøkkelen til et slikt massivt prosjekt er planleggingen. Målerne må leveres til rett tid, forskjellige datasystemer må kunne samarbeide og hele den fysiske delen av utrullingen må være på plass før 1 million kunder skal besøkes. Alt handler om planlegging, planlegging, planlegging" sier Steen Hansen, Senior Manager hos Radius.

Kompleksitet tar tid

På grunn av kompleksiteten til prosjektet, med store mengder integrering på tvers av forskjellige datasystemer, så inkluderte prosjektplanen dedikert tid til testing både i starten av prosjektet og underveis. "Integreringen har blitt overvåket nøye, med deltester, fabrikktester, på stedet-tester og samarbeidstester, og vi har hatt testledere, både hos Kamstrup og hos Radius, som begge har gått gjennom alt, og virkelig har forstått viktigheten av et samarbeid om dette" forklarer Steen Hansen.

Datasystemet er fortsatt det området som krever mest oppmerksomhet. "Systemet må også kunne yte når vi når 1 million målere. Det er tross alt formålet med dette prosjektet: Å samle inn data fra 1 million strømkunder, validere de og videresende de til det nasjonale datasystemet som samler inn målerdata til fakturering."

Skalaen til prosjektet og suksessen til det så langt har skapt stor interesse fra forsyningsleverandører over hele verden, og alle ønsker å høre om fremgangsmåten Radius valgte, og selskapet er glade for å kunne dele sine erfaringer. "I stedet for at vi listet opp spesifikasjonene til måler- og kommunikasjonsløsningen så fokuserte vi på det store bildet: Målerdataene vi trenger for å kunne møte kravene til verden rundt oss. Og Kamstrup yter bedre enn vi spesifiserte i kontrakten vår" sier Steen Hansen, og fortsetter: "Det å gå for gjennomtestede standardprodukter var et bevisst valg – og det er også en del av årsaken til at vi holder budsjettet."

I starten var det planlagt at det skulle monteres 1 500 målere hver dag, noe som i seg selv var ambisiøst, men på gode dager ble hele 2 500 målere byttet. "Kamstrup bytter mer enn 40 000 målere på en måned med 20 arbeidsdager. Det er imponerende! Det er virkelig noe å være stolt av" 

Steen Hansen, Senior Manager hos Radius

2 500 målere per dag

I starten var det planlagt at det skulle monteres 1 500 målere hver dag, noe som i seg selv var ambisiøst, men på gode dager ble hele 2 500 målere byttet. "Kamstrup bytter mer enn 40 000 målere på en måned med 20 arbeidsdager. Det er imponerende! Det er virkelig noe å være stolt av" sier Steen Hansen.

Når Radius valgte å legge ut et anbud som spesifiserte en nøkkelferdig levering, så var dette delvis på grunn av den enorme logistikkoppgaven som de visste ville være en kritisk faktor for en vellykket utrulling. "Hvis leverandøren av målerne plutselig ikke greide å levere, så ville vi ha hatt 180 personer stående på parkeringsplassen, og utrullingen ville ha stoppet opp. Den risikoen må aldri undervurderes – Vi trenger målerne klare for montering, og kundene klare til å åpne inngangsdøren. Kamstrup tok virkelig utfordringen på strak arm, og greide den."

Nå som utrullingen nærmer seg fullføringen, så har planleggingen betalt seg: Alle viktige milepæler har blitt nådd.

Om Nord-Europas største smartmålingsprosjekt

Data endrer banen

Med timesbaserte verdier fra de første 900 000 målerne allerede på vei inn, kan Radius starte å fokusere på utnyttelse av dataene de mottar. "Den store datamengden gir oss en bedre forståelse av belastningen i lavspenningsnettet vårt, og gjør at vi enklere kan identifisere tyveri og håndteringsfeil, og veilede kundene våre ved strømbruk, slik at vi kan utføre feilsøking raskere" sier Steen Hansen.

En annen svært håndfast fordel med de nye målerne er at de inneholder en sikring, slik at Radius kan koble kundene til og fra utenfra. "Det at vi ikke trenger å sende en ansatt ut til kunden er en stor fordel for oss. I dag utfører vi et sted mellom 200 og 250 utkoblinger hver måned, og det samme antallet tilkoblinger, så det medfører en markant innsparing – For ikke å glemme det at vi kan reagere raskere når vi får oppgaven."

En mer intelligent nettplanlegging gjennom digitalisering og en forbedret innsikt i nettet er også noe som Radius sjekker ut, i det Steen Hansen kaller "Den nye verden". "Hvis det for eksempel blir en kraftig økning av elektriske biler, så kan vi bruke dataene til å analysere der det må handles først, identifisere ukjente flaskehalser og om mulig fordele belastningen. På denne måten kan vi fokusere innsatsen vår, og planlegge investeringene i nettet bedre."

Mer data fører også til nye muligheter for kundeorienterte initiativer, og dette er et område det er forventet en stor utvikling på i de kommende årene. "En tariff med timespris vil gjøre at vi kan flytte noe av forbruket til tidspunkter der det er lavere belastning på nettet. Dette er en av de tingene vi når se på, med utgangspunkt i de mange mulighetene og den store datamengden vi får med de nye målerne."

Og hvis forbrukerne får tilstrekkelige insentiver til å jevne ut forbruket sitt, så vil det generere markante fordeler for Radius som distribusjonsselskap. "Vi kan unngå en økning av kapasiteten i nettet, eller i det minste utsette noen av investeringene. Dette endrer spillet helt og holdent, og gir oss et stort potensiale for optimalisering."

Radius får:

  • Målerdata levert i henhold til kravene i SLA (Service Level Agreement - Servicenivå-avtale)
  • Kamstrups OMNIA smartmålingssystem, med smarte strømmålere og RF-nett/P2P-kommunikasjon
  • Integrasjon med MDM-system fra Landis & Gyr, SAP, administrasjonssystem for enhetsutveksling og en kundeportal
  • Komplett montering av målere og infrastruktur, inkludert planlegging og kundeservice rettet mot forbrukerne
  • Komplett dataoppsett med ekstra sikkerhet
  • Drift av målere og systemet fram til 2035