Nøkkelferdig prosjekt for en smartmålingsløsning

Nøkkelferdig prosjekt, AMI system, intelligent grid

Sammen med partnerne Avance, Eltel og Telia skal Kamstrup levere en komplett smartmålingsløsning som inkluderer utskifting av 275 000 strømmålere som et nøkkelferdig prosjekt i Göteborg. Framtidssikre produkter av høy kvalitet, en tydelig lokal tilstedeværelse og samarbeid med de rette partnerne sikret Kamstrup seieren i budrunden til Sveriges nest største by.

En framtidssikret løsning

Strømleverandører gjør seg klar for de utfordringene strømnettet står foran, som elbiler, distribuert produksjon og en generelt økt elektrifisering av samfunnet. Endringer som vil ha en stor påvirkning på både etterspørselen etter strøm og kvaliteten til strømmen som leveres. Med den nye løsninger ønsket Göteborg Energi å skape en innsikt som vil støtte både et bærekraftig energiforbruk og som kan være en hjelp ved håndtering av framtidige utfordringer.

«Med Kamstrup på laget får vi en partner med mange års erfaring fra bransjen. Løsningen fra Kamstrup vil hjelpe oss med å oppfylle lovene og reglene i framtiden, sikre at vi leverer strøm av høy kvalitet, og gi kundene våre en positiv opplevelse når målerne skiftes ut», forteller Lars Edström, CEO hos Göteborg Energi Nät AB.

Klargjort for framtidige lovkrav

En annen ting som Göteborg Energi hadde fokus på var de nye lovene og reglene som vil gjelde i Sverige fra 2025. Disse inkluderer:

 • Registrering av aktiv energi hver time
 • Detaljerte timedata vil hjelpe Göteborg Energi med planlegging av sine nettverksinvesteringer, og til å redusere ressursbruken ved vedlikehold av strømnettet.

 • Kundegrensesnitt
 • Løsningen lar kundene selv ta kontroll over energiforbruket sitt og redusere miljøavtrykket sitt. Dette krever en måler med den rette maskin- og programvaren, men også et Head-end-system som kan administrere kundegrensesnittet.

 • Fjerninnsamling av målerdata
 • Løsningen gjør at Göteborg Energi får overført store mengder data som vil bli brukt til å yte bedre kundeservice, målrettet vedlikehold av nettet og en faktabasert nettverksplanlegging.

 • Fjernoppdateringer av programvare, innstillinger og styring av strømmen som måles
 • Alle målerne i lavspenningsnettverket må oppfylle disse kravene innen 2025.

Om prosjektet

 • Levering og utrulling av 275 000 smarte strømmålere, med påfølgende kundestøtte, vedlikehold og videreutvikling.
 • Ingen montering og vedlikehold av ekstra maskinvare nødvendig, da mobil NB-IoT-kommunikasjon benyttes.
 • Moderne teknologi – mulighet for oppdatering av fastvare, og utvide målerne med nye funksjoner i framtiden.

Bedre kunderelasjon og et sterkere varemerke

Göteborg Energi eies av Göteborg kommune, og dermed av sluttbrukerne selv. Derfor ønsker Göteborg Energi å styrke relasjonen til sluttbrukerne. Som en følge av dette vil tilfredsheten til sluttbrukerne bli vurdert fortløpende under utrullingen. Med den nye løsningen vil man også kunne integrere smarthus-enheter med måleren, og dermed skape en bedre forståelse av hvordan man forbruker energi. Dette vil bidra til målet om å gjøre Göteborg til en mer attraktiv by å bo og jobbe i.

Med målere av høy kvalitet får du data av høy kvalitet. Måleområdet og den høye nøyaktigheten, som begge er over bransjestandarden, betyr at Göteborg Energi får et solid fundament for avansert analyse og nettverksoptimalisering i analyseprogrammet de benytter.

De vil også kunne forutse strømutfall ved hjelp av databaserte varsler om at nettverkskomponenter trenger vedlikehold, eller om at en kabel er overbelastet, noe som fører til redusert levetid. Med denne informasjonen kan man forlenge levetiden til komponentene i lavspenningsnettet, noe som vil vi et positivt bidrag til de økonomiske resultatene og miljøet.

Høydepunkter fra Göteborg Energi

Tiltro til partnerskapet, produktene og erfaringen

Sammen med Eltel vil Kamstrup håndtere monteringen av de 275 000 smartmålerne. De to selskapene har den nødvendige erfaringen med store utrullinger, f.eks. fra Radius-prosjektet i København. Masseutrullingen vil bli utført i 2023 og 2024.

Løsningen er basert på Kamstrups nyeste teknologi, inkludert den nye OMNIA e-meter med integrert mobil NB-IoT-kommunikasjon. Partnerskapet mellom Kamstrup og Telia betyr at Göteborg Energi kan benytte seg av Telias eksisterende nett fremfor å måtte sette opp og vedlikeholde egne kommunikasjonsenheter rundt i byen, f.eks. på bygninger, tak og antenner. Dataene fra sluttbrukerne vil bli levert til Göteborg Energi med et Head-end-program i samarbeid med Avance Metering.

Du er kanskje også interessert i...