En trendsetter innen energiforsyning – en historien fra Ulm

En "bekymringsfri pakke"

Trådløs måleravlesning sikrer pålitelighet for forsyning og kundetilfredshet

I byen Ulm sør i Tyskland tilbyr Fernwärme Ulm GmbH (FUG) både miljøvennlig oppvarming og kjøling. Påliteligheten til forsyningen og kundetilfredshet er begge deler like viktig for denne leverandøren. Produktet som tilbys er helt på linje med energirevolusjonen, der mer enn 60 % kommer fra fornybar drivstoff, hvilket stiger til over 80 % for kombinert varme og kraft. Selskapet benytter også ekstern måleravlesning for å gi sine kunder bedre kostnadseffektivitet og bekvemmelighet.

Wolfgang Klingler fra salg-/serviceavdelingen sier: "Kundene våre har ingen varmeenheter eller piper. Det er ikke noe behov for inspeksjoner eller samsvar med utslippsverdier på kundenes premisser. Vi leverer energien som et ferdig produkt med integrert beskyttelse av miljøet direkte til huset. En bekymringsfri pakke, kan du kanskje si."

Koblet sammen av varmemålere

Den "bekymringsfri pakken" inkluderer måleravlesningen. Varmemålerne fungerer som en kobling mellom FUG og selskapets kunder, og både avlesning av varmemålerne og faktureringen er prosesser som er viktige for forholdet mellom kundene og leverandøren av energi – ikke minst på grunn av kostnadseffektiviteten til energiforsyning. Naturlig nok setter denne koblingen høye krav til teknologien.

Trådløs måleravlesning betyr bedre kundeservice

Før introduksjonen av trådløs avlesning, hadde FUG visse problemer med måleravlesningen. De som leste av målerne måtte ofte gjøre avtaler med kundene for å få tilgang til målerne. Noe som ofte er tilfellet, spesielt i nyere

boligområder, er at ingen er hjemme på dagtid, så det ble stadig vanskeligere å lese av målerne i boliger. Den vanlige praksisen med å få kundene til å lese av sine egne målere ble ikke vurdert av FUG, fordi det ikke er en særlig brukervennlig løsning. I tillegg er innsendingen av målerkort ofte treg, og det er også økt risiko for at man leser feil.

En trådløs løsning er en praktisk og brukervennlig måte å skaffe de nødvendige måleravlesningene på, samt annen data, for eksempel månedlige og maksimale verdier. Siden det ikke er nødvendig å gå inn i kundens hjem, anses ikke måleravlesningen som et irritasjonsmoment eller uønsket invasjon av privatlivet. Siden introduksjonen av trådløse målere har avlesningsprosessen blitt betydelig raskere og mer fleksibel.

I tester ble målerne installert i kjellere laget av armert betong og avlest ved hjelp av håndholdte terminaler. Kamstrups trådløse tilkobling var overbevisende, og FUG bestemte seg for MULTICAL-varmemåleren. Som en bonus er MULTICAL også en ultrasonisk måler som kan oppgraderes to ganger, og dermed lover en levetid på minst 15 år.

Overbevisende trådløs måling

Trådløs avlesning av varmemålere siden 2002

FUG har mer enn 2000 målere fra Kamstrup i bruk som leses av trådløst ved hjelp av en håndholdt terminal. Denne terminalen kobles så til en PC hos FUG hvor dataen behandles av den tilknyttede Kamstrup-programvaren og overføres til FUGs SAP IS-U-faktureringssystem.

Målerne leses av i henhold til et rullende system av en måleravleser som kjører gjennom byen i en elektrisk Smart-bil. Den trådløse avlesning fungerer bra selv når målerne er installert i kjellere og understasjoner med metallhus.

Selskapet tok først kontaktet med Kamstrup i begynnelsen av 2002. FUG ønsket en produsent av varmemålere som også kunne tilby trådløs avlesning, og hadde kontaktet flere leverandører. Fremfor alt la selskapet stor vekt

på en feilfri trådløs tilkobling. I tester ble målerne installert i kjellere laget av armert betong og avlest ved hjelp av håndholdte terminaler. Kamstrups trådløse tilkobling var overbevisende, og FUG bestemte seg for MULTICAL®-varmemåleren.

Noen få fjernvarmekunder var bekymret for trådløs stråling når målerne ble installert. Men siden målerne bare "våkner opp" for å bli avlest av den håndholdte terminalen, overfører de bare trådløst den korte perioden de blir avlest. Resten av tiden, så lenge måleren "sover", finnes ikke noe trådløst signal og måleren registrerer kun forbruksdata. Som et resultat av dette, ble bekymringene til kundene raskt løst.

Kombinert varme og kraft i mer enn 60 år

FUG markedsfører sitt produkt som grønn energi – og det med god grunn. Energibevisstheten blant den generelle befolkningen har økt betraktelig de siste årene, særlig i kjølvannet av energirevolusjonen. Som en konsekvens av denne nylig vekkede bevisstheten, blir energieffektiv kombinert varme og kraft sett på som veldig moderne. Dette overraskelser Klingler litt: "Her i Ulm har vi levert kombinert varme og kraft i mer enn 60 år", sier han.

I øyeblikket kommer mer enn 60 % av energien generert av FUG fra fornybare energikilder, hvorav den største er lokalt trevirke. FUG har derfor allerede oppnådd en reduksjon i CO2 utslipp på opptil 80 % sammenlignet med 1990.

Fjernvarme i Ulm i Tyskland

Løsning:
- Mer enn 2000 MULTICAL®-varmemålere
- Trådløs avlesning via håndholdt terminal

 
Fernwärme Ulm GmbH (FUG) ble grunnlagt i 1995, og med sine 200 ansatte er selskapet leverandør av fjernvarme til Ulm. Aksjonærene er EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG og Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH, hver med 50 %.

FUG har omtrent 2900 tilkoblingspunkter til hus. Disse spenner fra boliger, butikker og kommersielle lokaler til industrielle selskaper. FUG leverer rundt 50 % av varmekravet til Ulm. Med sin investering i to kombinerte varme- og kraftverkene som bruker biomasse, virker FUG godt forberedt for fremtiden.
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.