Varmemålerne fungerer som sensitive sensorer i fjernvarmenettverk

Etter et tilfelle av defekte understasjoner, velger nå Pirmasens å lese av minuttverdier fra varmemålerne for bedre å kunne administrere nettverket.

Automatisert administrering av nettverk

I 2012 møtte Volker Weiland, avdelingsleder i Stadtwerke Pirmasens, på et alvorlig problem som nesten førte til at nettverket for fjernvarme i byen stanset opp.

Skarpe økninger

En brå økning i flyten truet med å overbelaste fjernvarmeanlegget og sette forsyningen i andre deler av nettverket i fare.

For å finne en løsning måtte feilkilden først finnes, dermed krevdes det grundig analytisk arbeid.

For analysen trengte Weiland en svært detaljert oversikt som kunne dokumentere tidsbegrensede

topper. Som et resultat av det meget gode samarbeidet med målerens produsent og en nøyaktig feilanalyse, ble problemet løst.

Feilsøking

Weiland antok umiddelbart at en teknisk feil hadde oppstått i varmeunderstasjonen, siden svært korte økninger ikke er regelverkskrav.

De første besøkene hos de aktuelle kundene kom det ikke noe ut av, siden kundene ikke vedkjente å ha hydrauliske problemer.

En mer grundig feilsøking ble igangsatt. Det startet med en avlesning av dataloggene i varmemålerne. 

Måleren registrerer forbruk ved bestemte intervaller, og dermed også mønstre for forbruket. Men også dette forsøket mislyktes. Konfigurasjonen av varmemåleren tillot bare en avlesning av verdier for hver time, og timebaserte verdier er middelverdier, og dermed fikk man ikke klart innsyn i de midlertidige toppene med ekstremforbruk.

Siden 1996 har Stadtwerke Pirmasens vært en kunde av Kamstrup. De ultrasoniske målerne er ikke utsatt for slitasje og teller mer nøyaktig enn løpehjulmeter. Når vi ser tilbake, ser vi at det på 20 år ikke har vært noen problemer med Kamstrups målere. Etter en revidering, er alle målere satt inn igjen og har allerede vært i bruk i mer enn 15 år.

Løsningen

Automatisk måleravlesning av verdier hvert minutt

Klargjøring av varmemålerne

For å få en detaljert innsikt inn i forbrukernes side, ble ti utvalgte varmemålere av typen MULTICAL® 602 utstyrt med en programmerbar datalogger og en GSM-modul. Den programmerbare dataloggeren skulle lagre minuttverdier og dermed dokumentet en ekstremt finvevd forbrukprofil. Med 1440 minutter per dag, ble en enorm mengde data generert med denne metoden. Den lagrede dataen måtte sendes trådløst via det mobile nettverket til den offentlige tjenesteleverandøren én gang per dag i en datapakke. Der ble dataen automatisk avlest og evaluert av programvaren.

Gjennom en svært detaljert grafikk, kunne Weiland nå gi de berørte kundene bevis på at et problem hadde oppstått i varmeanleggets understasjon, og at de primære ventilene til motoren måtte byttes.

Et optimalt system for nettverksadministrasjon

Etter denne hendelsen avleses minuttverdier eksternt hos alle store kunder.

Weiland forklarer: "Manuell avlesning er svært tidkrevende og lite effektivt for en feilanalyse. Vår største utfordring som

leverandør av fjernvarme er å drive oppvarmingsanleggene effektivt. 

Derfor må vi vite hva som skjer på forbrukernes side. Med de kraftige målerne og ekstern avlesning, har vi nå et optimalt system som effektivt lar oss administrere nettverket. 

Blant annet er lastprofiler, toppverdier, returtemperaturer og gjeldende målertall nyttige for oss. Derved kan vi også bruke den komplette kapasiteten til målerne for vår optimalisering av nettverket, og gi kundene våre råd om energi og informasjon om optimal innstilling av kundenes installasjoner."

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.