Steg for steg går Padborg District Heating fra tidkrevende måleravlesninger med en håndholdt terminal til effektiv og enkel fjernavlesning med mobiltelefoner.

Padborg District Heating er i ferd med å skifte ut hele målerparken sin til målere som støtter fjernavlesningssystemet READy. Det forventes at dette vil redusere tiden som brukes til måleravlesning med 50 %, og i det lange løp vil fremtidig oppgradering til automatisk nettverksavlesning bety ytterligere besparelser og optimalisering av driften.

Fra manuell avlesning til mobilavlesning av varmemålere
Prosessen med å skifte målerne og måleravlesningssystemet hadde nettopp begynt da forsyningssjef Bjarne Hermansen startet å jobbe hos Padborg District Heating i 2013. Den gangen hadde verket begynt å putte radiomoduler inn i målerne og implementere måleravlesninger med håndholdt terminal.

I et møte med Kamstrup ble den nye forsyningssjefen presentert for fjernavlesningssystemet READy, og systemets potensiale var tydelig for ham: "Vi så store muligheter ved å få data levert i stedet for å reise rundt og samle dem inn. Det første steget mot å nå dette målet var å komme i gang med READy mobilavlesning."

I dag avleses de 1734 varmemålerne både med håndholdt terminal og READy mobilavlesning.
Omlag 250 målere støtter READy, men antallet øker stadig, og fordelene er allerede tydelige.

Enklere og raskere måleravlesning med READy
Utfordringen med å få lest av målere med håndholdt terminal er stor, samtidig som det tar lang tid. "Det tar tre til fire ganger så lang tid å lese av målerne med en håndholdt terminal som det gjør med READy", forklarer Bjarne Hermansen.

READys enkle og intuitive grensesnitt gjorde det enkelt for forsyningssjefen å komme i gang med å bruke det nye systemet, og nå utføres måleravlesningen raskere enn noen gang tidligere. "Hele avlesningsmetoden er enklere med READy – vi kan ganske enkelt jobbe raskere. Dessuten er READy-systemet mye enklere å håndtere. Det er grunnen til at vi ønsker å foreta et skifte."

I dag leses alle varmemålere av to ganger i året, men når alle kan avleses med READy mobilavlesning, vil de bli lest av én gang i måneden. Med verkets eksisterende løsning, som benytter den håndholdte terminalen til de fleste målerne og READy til noen få av dem, bruker én person to dager hvis alt går som det skal.

"Det eneste du behøver å gjøre er å kjøre"

Bjarne Hermansen anslår at når hele målerparken kan avleses med READy mobilavlesning, kan det gjøres på fem til seks timer i motsetning til omlag 16 timer som det tar i dag. Dessuten trenger han ikke å gjøre noe som helst bortsett fra å kjøre rundt i forsyningsområdet, da READy-appen på mobiltelefonen hans automatisk leser av målerne som befinner seg i nærheten: "Avlesningen går sin gang mens jeg kjører rundt, så det eneste jeg behøver å gjøre er å kjøre."

Med andre ord er det stor forskjell fra å lese av målerne med en håndholdt terminal, forklarer forsyningssjefen: "Det er helt annerledes enn før. Med de gamle målerne måtte du stå like utenfor ytterdøren til huset, og selv da skjedde det ofte at håndterminalen ikke fant måleren. Med READy mobilavlesning kan du kjøre forbi i 50 km/t og fange opp nesten alle målerne på direkten."

Optimalisering av driften basert på data

Hittil er tidsbesparelsene det viktigste Padborg District Heating har erfart fra den pågående omskiftingen til mobilavlesning. Grunnen til det er at målerne for øyeblikket kun brukes til avlesning av forbruksdata. Når utfasingen av den håndholdte terminalen er fullført, og alle målerne kan leses av ved hjelp av READy, vil bruk av data bli en viktig del av fjernvarmeverkets daglige arbeid. Bjarne Hermansen beskriver dette som fase to.

"Vi ser et stort potensiale i å bruke data til å optimalisere driften. Når vi har alt oppe å gå, kan vi bruke data til flere forskjellige ting. Her er det betydelige besparelser å hente", sier Bjarne Hermansen. I tillegg forventes det også at man får mindre administrasjon og bedre service til forbrukerne.

Stort potensiale i nettverksmåleravlesning
Å skifte til READy mobilavlesninger er en del av en lengre prosess mot nettverksavlesning. Når Bjarne Hermansen ser fem år fram i tid, forventer han derfor at alle fjernvarmeverkets målere i distriktet vil bli avlest via et nettverk med antenner.
På denne måten vil alle målerdata bli samlet inn direkte til fjernvarmeverket automatisk, uten å måtte bruke tid på å kjøre rundt i leveringsområdet. "Vi får data levert direkte til oss hver dag, i stedet for å kjøre rundt etter dem, og dermed kan vi fokusere på tallene i stedet", sier han.

Nettverksmåleravlesning vil muliggjøre ytterligere optimalisering av driften basert på mer hyppige data. Dette vil spesielt bidra til at fjernvarmeverket vil være i stand til å redusere de samlede overføringstapene, redusere gjennomstrømningstemperaturen og minimere vanntapet:

"Når vi mottar data hver dag, kan vi raskt detektere eventuelle feil som kan oppstå, noe som definitivt innebærer store besparelser. Vi kan for eksempel oppdage en lekkasje med det samme."

Muligheten for nettverksavlesning bidro derfor også til å overbevise styret om å investere i READy. "For oss er det ett skritt på veien mot å kunne bruke data for å spare penger", forklarer forsyningssjefen.

"Vi ser et stort potensiale i å bruke data til å optimalisere driften. Når vi har alt oppe å gå, kan vi bruke data til flere forskjellige ting. Her er det betydelige besparelser å hente."

Bjarne Hermansen, forsyningssjef, Padborg District Heating
Om prosjektet:
Padborg District Heating
Målerpunkter: 1734

376 MULTICAL III og MULTICAL 66, som avleses med håndholdt terminal
1114 MULTICAL 601 og 602 med Kamstrup RF-radio som avleses med håndholdt terminal
244 MULTICAL 601 og 602 med trådløs M-Bus som avleses med READy og en mobiltelefon

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.